100 jaar ijsclub Voorwaarts Den Oever

Den Oever -  IJsclub Voorwaarts, opgericht 12 december 1912, is ontstaan uit de vrijgezellenbond, heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de schaatssport. Zij verzorgt tijdens de vorstperioden de natuurijsbaan en organiseert kleinschalige toertochten en lokale wedstrijden. Sinds 1964 organiseert zij tijdens de Flora- en Visserijdagen de jaarlijkse roeiwedstrijden. De vereniging heeft een geweldige geschiedenis achter zich met bestuursleden die zelfs een halve eeuw als bestuurslid fungeerde.

Om maar één voorbeeld te noemen, Jan Tijsen was vijftig jaar bestuurslid, waarvan vijfenveertig jaar voorzitter. Vele andere bestuursleden bekleden een lange staat van functie, maar de namen van deze functionarissen waren jammer genoeg niet eenvoudig terug te vinden. In de notulen werden n.l. alleen de afwezigen genoemd. De vereniging wist zich gesteund door vele vrijwilligers. Waarvan sommige nooit een bestuursfunctie hebben bekleed, maar waar altijd een beroep op gedaan kon worden en die ook nu nog altijd paraat staan. 

Onderstaand enkele anekdotes uit de notulen en de Wieringer Couranten vanaf 1917: 
In februari 1917 werd er gemaskeerd feest op touw gezet. “Maskeradefeest op de Ringsloot” zo kondigden de aanplakbiljetten aan. Iedereen die aan het feest wilde deelnemen moest een lampion kopen. Op het terrein stonden tenten, met o.a. een waarzegger en een danstent. En de deelnemers waren allen gekleed in maskerende kledij met maskers en baarden.

Op 21 februari 1929 werd er kinderfeest op het ijs georganiseerd voor kinderen van de leden. Met de komst van de Zuiderzeewerken waren er veel gezinnen naar Den Oever gekomen, die ook schoolgaande kinderen hadden, maar geen lid van de ijsclub waren. Men vroeg zich af of deze kinderen wel of niet mee konden dingen naar de prijzen. Het bestuur besloot de kinderen te laten deelnemen en geld hiervoor in te zamelen. Er namen tweehonderdenzeven schoolkinderen aan de wedstrijden mee. Op 27 februari 1929 werd in de jaarvergadering meegedeeld dat het bestuur erin geslaagd was een perceel te vinden voor een nieuwe ijsbaan. Om van deze percelen een goede ijsbaan te maken, was uitgraving en omlegging van wallen enz. noodzakelijk, dit zou wel de nodige kosten met zich meebrengen. Na stemming besloot men de kosten te dekken door de verkoop van renteloze aandelen.  Tijdens de vergadering werden er al honderdachtendertig aandelen geplaatst.

Op 10 januari 1940 werd er een hardrijderij voor werklozen op de schaats gehouden. Ruim negentig rijders dongen mee om de prijzen. Er was veel publiek op de Hofmanshaven om deze mooie wedstrijd bij te wonen. Er werd in groepen gereden, tien tot vijfendertig, van vijfendertig tot plusminus vijftig en van vijftig tot vijfenzestig jaar. Op 12 december 1952 bestond IJsclub Voorwaarts 40 jaar! Zaterdag 12 en zondag 13 december vierde de jubilerende vereniging in zaal Wiron het 40 jarig bestaan met de revue “Rij maar an”. De voorzitter memoreerde in zijn speeds enkele gebeurtenissen uit het verleden met als hoogtepunt de Nationale Kampioenschappen van Nan Rotgans in 1951. In de winter van 1963, het jaar waarin Rainier Paping de Elfstedentocht won, organiseerde Voorwaarts activiteiten in samenwerking met IJsclub Westerland en Andijk.

Zo volgende er vele jaren waarin er geen natuurijs was en besloot het bestuur met de leden  die hieraan wilde deelnemen naar de ijsbaan Thialf  in Heerenveen te gaan. Op 16 februari 1986 werd de Robbenoordtocht Leemans-Slootdorp verreden, een tocht van vijfentwintig kilometer. In eerste instantie afgelast door de politie, maar een telefoontje naar de KNSB zorgde ervoor dat de toertocht toch kon doorgaan. In de nacht van 6 op 7 december 1995 dreef de Zuiderhaven vol met grondijs en het ijs was slecht. Het werd nat gespoten, omdat de weerberichten dooi opgaven. Zondag 16 december werd de eerste estafettewedstrijd verreden over een afstand van honderdveertig meter, voor schaatsers van twaalf jaar en ouder.

Het 90-jarig jubileum op 12 december 2003 werd gevierd met een bezoek aan IJsstadion Thialf. Ondanks dat de leden geen eigen bijdrage betaalden, was er weinig animo. In de jaarvergadering van 27 december 2008, besloot de vergadering het lidmaatschap van de KNSB te beëindigen en de “Koninklijke” status aan te vragen. Ondanks de strenge vorst, in de winter 2011 - 2012, die ruim een week aanhield, was schaatsen beperkt mogelijk, de baan lag vol met sneeuw en het ijs kreeg onvoldoende aangroei.

De bestuursleden van IJsclub Voorwaarts 2012, met de drijfveren waarom zij een bestuursfunctie voor IJsclub Voorwaarts willen bekleden:

Voorzitter Peter van Eekelen
Mijn drijfveer is om iets samen te kunnen doen, met de nadruk op ”Samen”, iets doen waarmee je anderen een plezier kunt doen.

Secretaris Marianne Post-Broertjes
Nadat ik met de Vlootschouw Commissie gestopt was, kwamen de voorzitter en penningmeester bij  me polsen of ik de functie van secretaris wilde vervullen. Daar heb ik ja, op geantwoord. De schaatssport heeft me altijd na aan het hart gelegen. En nu kan ik ook iets voor de ijsclub betekenen. Hetgeen een leuke bezigheid is in de winter.

Penningmeester Gerard de Haan
Mijn drijfveer om ijsclubbestuurder te zijn is, omdat ik niet van schaatsen houd en de winter toch leuk vind. Ik houd van organiseren en kan er trots op zijn als de baan er mooi bij ligt, de mensen tevreden zijn en dat ook laten blijken.  Zo ben je toch betrokken bij alles wat met schaatsen te maken heeft.

Bestuursleden:
Patrick de Visser
Besturen vind ik leuk, maar het moet niet te zwaarmoedig gaan. Bij de ijsclub ben je met iets bezig, als er ijs is heeft iedereen plezier. Met een groep enthousiaste mensen iets voor de gemeenschap kunnen betekenen geeft gewoon een kick. IJs zal er altijd blijven, de ene winter wel, de andere niet, maar als het er is dan moet wel alles goed geregeld zijn, daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Cees Klein
Toen ik jong was schaatste ik al graag en trainde bij het Zwanenwater. Later werd ik vrijwilliger bij IJsclub Voorwaarts en werd gevraagd om in het bestuur te komen. Als het begint te vriezen heb ik last van ijskoorts en vind het leuk om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren op de ijsbaan, voor de gemeenschap van Den Oever en omstreken.

Rob Bregman
Aangezien ik geen schaatsbloed heb, vind ik het wel leuk om in m‘n vrije tijd, mezelf in te zetten voor de club. Een mooie baan uit te zetten, voor de schaatsliefhebbers, waardoor ik zie dat de mensen genieten.

Wilco Klein
Ik zit in het bestuur omdat ik vanaf mijn zesde jaar al op de Hofmanshaven kom met mijn vader. En hoop dat mijn jongens er ook nog jaren van kunnen genieten, maar dan moeten er wel mensen zijn die dit allemaal voor elkaar maken. Voorwaarts is een grote vereniging en dit moet zo blijven. Niet achter uit, maar voorwaarts.

Willem Ansink
Mijn reden om in het bestuur van de ijsclub te gaan is, ik houd veel van schaatsen en er was toen een gebrek aan bestuursleden. Ik werd toen gevraagd door Gerard de Haan en Gerard Ernens. En de ijsbaan ligt bij mij voor de deur. Dat kwam mooi uit.

Het door de Historische Vereniging Wieringen uitgegeven thema nummer 'IJsclub Voorwaarts Den Oever 1912 - 2012, waarin de gehele geschiedenis wordt beschreven en prachtige foto's in zijn opgenomen is verkrijgbaar bij de Archief commissie van de vereniging, Archief commissie

Door Tiny van Teulingen-Molenaar