Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 21 maart 2024.

  • Tijdstip: Aanvang 20.00 uur;

  • Plaats: Het Vikingschip te Den Oever;

  • De avond is alleen toegankelijk voor leden;

  • Alle benodigde stukken zijn te vinden in Op de Hóógte 1-2024.

 

Beste, lieve, geachte,

Op donderdag 21 Maart 2024 ben ik uutnòdigd om, na de pauze van de Algemene Ledenvergadering, het vijfendertig jarig bestaan van Historische Vereniging Wieringen op te luustere.

Voorzitter Andre Kok heeft namens de vereniging verzocht om het repertoire ‘een beetje passend op Historische leden, ‘Wierings' en 'nieuw’ te maken.

Hopend deze muzikale uitdaging zingend, piano en trompet spelend waar te kunnen maken nodig ik jullie van harte uit om samen dit historische lustrum te vieren.

Komt allen en blijf Op de Hòògte!

Groet Jeroen Zijlstra.

Agenda

1. Opening en welkomswoord

2. Mededelingen

3. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering 24 maart 2023

4. Jaarverslag 2023

5. Financieëlverslag: Staat van baten en lasten 2023

6. Bestuursverkiezing. Loet van Zonen is aftredend en herkiesbaar. Lili Brouwer is aftredend en niet herkiesbaar

7. Vaststellen werkplan 2024

8. Ontwerpacte van statutenwijziging

9. Rondvraag en sluiting.

Aansluitend Extra Algemene ledenvergadering: 21 maart 2024, aanvang 20.45 uur

1. Opening voorzitter

2. Besluit tot wijziging van de statuten

3. Sluiting.

Biografie Jeroen Zijlstra

‘Pop, jazz en poëzie met een hoog zoutgehalte’ De zingende visser wordt hij genoemd: Jeroen Zijlstra, frontman van zijn band die kortweg ZIJLSTRA heet. In zijn teksten en muziek is er een fraaie balans tussen de rauwheid van het (vissers)leven en de schoonheid ervan.

Maar Zijlstra schrijft niet uitsluitend over het visser leven. Ook onderwerpen als de liefde, de rust en leegheid van het voormalige eiland Wieringen, de prikkelende hectiek van New York, de weemoed van de zee en de tragikomische realiteit van het leven komen ruimschoots aan bod. Na vijftien jaar gevaren te hebben op de vissersvloot van Den Oever, trok Jeroen Zijlstra naar Amsterdam om zich fulltime aan zijn muziek te wijden.

Hij formeerde de band ZIJLSTRA en bracht in 1999 zijn eerste CD uit: Olie & Rook. Popgoeroe Jip Golsteijn (De Telegraaf) bestempelde dit debuut gelijk tot: ‘Album van het Jaar’. Prijzen: 2002 De Annie MG Schmidt prijs voor het lied 'Durgerdam slaapt' 2014 'De Dirk Witte prijs' voor het hele oeuvre van Zijlstra.

Historie

Wieringen, met de vier dorpen; Hippolytushoef, Den Oever, Westerland en Oosterland en de vele buurtschappen, kenmerkt zich door het glooiende landschap en het open karakter. Het is een prachtig gebied om te wandelen en fietsen. Wieringen heeft mooie smalle binnen wegen, holle weggetjes, havens, karakteristieke boerderijen, eendenkooien, musea, wierdijk, zicht over de Waddenzee en nog veel meer.


Zuiderzee

werken

Grote veranderingen komen op Wieringen als gevolg van de Zuiderzeewerken. Na de stormramp in 1916 waarbij de Zuiderzeedijken op verschillende plaatsen doorbraken, stond men voor de keuze of de oude Zuiderzeedijken te verzwaren of de Zuiderzee af te sluiten. De afsluiting van de Zuiderzee had zowel positieve als negatieve gevolgen voor een tot dan toe besloten gemeenschap.

 

Voormalig eiland

Wieringen, tot midden jaren ’20 van de vorige eeuw een klein eiland in de Zuiderzee, kent een lange historie. De eerste opgetekende tekenen van leven, op en rond het eiland, stammen uit de 7e eeuw. Het voormalige eiland kent een geschiedenis van onder andere boeren met veelal een gemengd bedrijf, Vikingen, kloosterlingen, prachtige tufstenen kerken, lichterschipperij en visserij.

Wieringen, eiland in de Zuiderzee