Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Over de Afsluitdijk is in 2007 een themanummer Op de Hòògte verschenen. Deze is te lezen via  Archief Alkmaar.

Werkhaven
Den Oever

“Vandaag is het 100 jaar geleden dat door de Dienst der Zuiderzeewerken de opdracht werd gegeven voor de bouw van een werkhaven aan de oostzijde van Wieringen nabij Den Oever.

De haven werd in zee gebouwd tegen de oostzijde van het eiland voor en bezuiden de bestaande haven en staat nu bekend als ‘Noorderhaven’, maar werd ook wel ‘Nieuwehaven’ genoemd.

De havenkom heeft een lengte van 500 meter en een breedte van 130-150 meter (bron: Havens van Wieringen, auteur Cees Tijsen).”