© 1989 - 2024

De Hoelm

Het buurtschap De Hoelm ligt aan de zuidkant van Wieringen. De Hoelm wordt op verschillende manieren geschreven, Den Hoelm of De Hoelem. De Hoelm is altijd een kleine buurtschap geweest, het aantal huizen schommelt door de eeuwen heen tussen de drie en acht huizen.

De Hoelm ligt net ten zuiden van Westerklief, op de rand van Wieringen. Voordat Wieringen havens kende werd hier door de aakjes aan land gegaan. De Wieringer aakjes, met platte bodem, schoven als het ware vanuit de Zuiderzee op het land.

De Hoelm is nu het start- of eindpunt van de Oude Zeedijk, gebouwd rond 1600. Over de dijk loopt een prachtige wandelroute, die uitkijkt over de Wieringermeer, eens Zuiderzee. De dijk heeft een lengte van acht kilometer en loopt naar de buurtschap De Elft.

De Hoelm is het kleinste buurtschap op Wieringen, vele eeuwen was hier de 'haven' voor de vele aakjes op de Zuiderzee. In 1892 kreeg De Haukes een haven en verloor De Hoelm die functie, pas later werd Den Oever de havenplaats voor de Wieringer vloot. Het buurtschap ligt aan de zuidkant van Wieringen, vroeger zag je van daaruit de vissersschepen op de Zuiderzee. Het schelpenpad over de oude Wierdijk verbindt nu de Hoelm met de Haukes. 

Op de Hoelm woonden vroeger enkele vissers, eendenboeren en kleine boeren, die ook in het zeewier werkzaam waren, maaien, opvissen en op het land brengen om te drogen. Het zeewier werd bewerkt in de zoetwater sloten.  In een diepe plas, waarschijnlijk ontstaan door een dijkdoorbraak, werden de eenden gehouden. Rond 1900 woonden er zo’n vijftien gezinnen. Tussen de Hoelm en Westerklief ligt een van de weinige Kooibossen, waar nog eenden worden gevangen.

Wierdijk

De Oude Zeedijk wordt ook wel de Wierdijk genoemd. Deze dijk is namelijk versterkt met een wierriem, zeegras. De dijk is een cultuurhistorisch monument, ook vanwege de plantensoorten die er leven op en langs de dijk. De dijk is alleen bij De Hoelm te bezichtigen, bij De Elft staat alleen op het begin/eindpunt een informatiebord.

Net ten noorden van De Hoelm ligt een kleine polder, de Hoelmerkoog. In deze polder bevindt zich nog een oude 17e eeuwse eendenkooi.