Mandoline orkest Oost Wieringen

Den Oever - Mandolinevereniging “Oost-Wieringen” opgericht op 23 september 1930. In de twintiger jaren kende Wieringen een Nutsvereniging, waarin ook mandolinespelers waren vertegenwoordigd. In september 1930 besloot men in Den Oever een eigen Mandolineclub op te richten. In 2014 is deze vereniging nog springlevend en wordt er muziek gespeeld op hoog niveau en met veel enthousiasme. Hier vindt u een klein stukje ontstaansgeschiedenis over het Mandoline orkest Oost Wieringen.

Simon Bruul
Citaat uit het notulenboek:
“Bij 'n musicus naar hart en ziel, Simon Bruul, gij kent hem wel, 'n Vriend der Oeverse burgerij, bij de P.T.T. zeer hoog in tel, kwam menige Oeverse jonge schone, om les, op viool en mandolien. En dan mocht hij 't genoegen smaken, goede vorderingen te zien. Zo ging dat reeds al vele maanden, hun aantal groeide meer en meer en Bruul was in zijn vrije tijd, steeds ijverig met hun in de weer. Nu kent elk Bruul zijn ideeën, hij wilde helpen dag en nacht, ’n elk die voelde voor muziek. En hij deed het met 'n grap en lach. Dat moest  niet voor hem alleen. Hij wilde ook dat ’t publiek genoot. Daarom riep hij zijn muzikanten bij elkaar en zei zonder slag of stoot: Wij zullen 'n club hier op gaan richten en wel met viool en mandolien, Wij moeten ons muzikaal talent, des Oevers bevolking aan gaan bie'n. Dat werd niet in de wind geslagen, Allen waren eens van zin, allen waren opgetogen, Bruul zijn voorstel dat sloeg in."OOST-WIERINGEN" zullen wij haar noemen en wij zullen Oost-Wieringen eer aan doen!”

In 1936 werd aan Jac. Bakker gevraagd om de leiding op zich te nemen van een orkestje met een tiental leden, dat nog maar zes jaar bestond. Hij wilde enige bedenktijd, hij nam het toch aan en kwam eerst op proef. Achteraf heeft die proeftijd vijfentwintig jaar geduurd en de heer Bakker kreeg toen snel zijn vaste aanstelling.

Jacobus Bakker
Citaat uit het notulenboek:
“ Op advies van Bruul werd Jacobus Bakker, 'n man bekend als zeer correct, de Directeurstaf toegewezen en werd "Oost-Wieringen" voortgezet. Zwaar was de taak voor Bakker dien hij op zijn schouders nam. Hij wist dat hij met die benoeming, voor zeer hete vuren kwam! Als de leden bereid zijn met kracht aan 't werk te gaan zal hij deez functie accepteren, Hij wil niet voor "Spot" gaan staan. …..Weer koos het scheepje "volle zee", weer kliefde het golfgeklots en de stuurman wist te manoeuvreren tot heel de burgerij is trots

Op wat zij deze dag presteerden, nu zij voor ‘t eerst ter wedstrijd ging. In Rotterdam tokkelt men de snaren. Het  klinkt heer lijk, het stemt' goed. En toen de bel der Jury rinkelde, de uitslag werd bekend gemaakt, toen werd er luid "hoera" geroepen, werd menige huldetoon geslaakt! En die hulde gold "Oost-Wieringen" en dat in dat "grote" Rotterdam  was 't wonder dat er blijdschap heerste bij al wat "daar" van Wieron kwam.”

De heer Bakker zette zich geheel belangeloos in voor zijn orkest, dat vooral na de oorlog begon op te klimmen. Hij leidde zelf zijn leerlingen op, die als kinderen van zo'n jaar op tien hun weg naar zijn huis vonden om les te krijgen. Dit deed hij naast zijn dagelijkse arbeid als huisschilder, al lesgevende in zijn witte overall en rond lunchtijd at hij zijn broodje. Voor een half uur les betaalde de jeugd toen 75 cent. Met veel geduld begeleidde hij hen en bracht ze de liefde voor de mandolinemuziek bij. Onder zijn leiding groeide het orkest naar grote hoogte.

In de jaren vijftig en zestig en begin zeventig bezocht het orkest regelmatig concoursen en werd opgeklommen tot de hoogste "Superieure" af­deling. Dat ging niet vanzelf, maar Bakker stimuleerde de leden en de resultaten waren er naar. Het ging niet altijd gemakkelijk. Bakker hamerde er steeds op dat er gestudeerd moest worden. Eens was hij zo boos op "Die jonge matjes", dat hij zijn diri­geerstokje in tweeën sloeg op de lessenaar.

Karin Smits
In 1981 werd Karin Smits de derde dirigent van "Oost-Wieringen". Het was natuurlijk wennen van beide kanten. Een leeftijdsverschil van vijftig jaar! Met jeugdig enthousiasme stortte ze zich op haar taak, en onder haar leiding beleefde men diverse hoogtepunten. Het Wereldmuziek Concours in Kerkrade in 1989. Televisieoptredens met Frits Bomen Jack Spijkerman. Een Tv-opname in de Michaëlskerk te Oosterland, voor het programma "Ontdek je Plekje" met Marnix Kappers, juist op het moment dat er een "strafrepe­titie" plaats vond, omdat het nog niet zo goed ging. Toch goed! Een ander hoogtepunt was het Benefietconcert in Oosterland voor de Gouden Letters. Het orkest is van alle markten thuis, doet overal aan mee. De opening van de "Karavaan" in Tuitjenhorn, gezeten op een open vrachtwagen. Tijdens het Theaterfestival "De KunstmestXpress" maakten de dames van "Oost-Wieringen" niet alleen muziek, zij liepen verkleed door het dorp Den Oever, het zag er erg leuk uit.

2005 - "Oost-Wieringen" - 75 jaar, een vereniging die muziek maakt met veel inzet en plezier, overal aan mee doet en "Springlevend" is. 

Door Pietje Louwerse-Rotgans, Den Oever 

De namen van de leden op de foto vindt u ook in ons digitale archief / beeldbank.

Foto boven Mandolineorkest  Oost Wieringen op 29 maart 1937 (tweede Paasdag) tijdens een concours in Rotterdam. 
Foto v.l.n.r. en beginnende op de achterste rij.


1. Annie Bakker
2. Cor Bakker
3. Dina Kok
4. Marie Poel
5. Ab Buma
6. Marie Smid
7. Marie Hegeman

8. Anton Cornelissen
9. Alie Bakker
10. Geer Snooij
11. Ma Poel
12. Jan Bruul
13. Cornelis Bakker
14. Reintje Rotgans

15. Trijnie Bakker
16. Geertje Kuit
17. Alie Kaleveld
18. Marie Bakker
19. Marie Cornelissen
20. Truus Koorn
21. Volien Verfaille