© 1989 - 2024

Wieringer Courant 100 jaar (2012)

Hippolytushoef - De Wieringer Courant honderd jaar, een prachtige leeftijd voor een medium dat meegaat met de tijd maar vasthoudt aan zijn eigen identiteit. Welk bedrijf, vereniging of stichting op Wieringen kan zeggen dat zij honderd jaar is geworden, dat zijn er niet veel. De kmv Harmonie spant de kroon, deze vereniging viert dit jaar (2012) het 125 jarig bestaan, helaas werd het orkest twee jaar later opgeheven door het sterk dalende ledental. Dat is ongekend voor een eiland dat eigenlijk pas na 1930 invloeden van buitenaf op zich af ziet komen en er dan schoorvoetend mee aan de slag gaat.


Het aantal bewoners was voordien ook dusdanig dat een nieuwtje in een dag over het eiland kon gaan en wat er aan de vaste wal gebeurde daar werd niet veel aandacht aan besteed. Want laten we wel wezen een dagje Amsterdam daar ging een hele reis aan vooraf. Dus een krant, ja wat moesten de Wieringers er eigenlijk mee. Toch zag Cornelis J. Bosker, een familie afkomstig van het Groninger platteland waar de vooruitgang iets eerder was ingezet dan op Wieringen, brood in zijn Wieringer Courant.

Wieringer Courant

De Wieringer, zoals de krant in de volksmond wordt genoemd, is de krant die al tien decennia het wel en wee van Wieringen onder de aandacht brengt. Voordat de Wieringer verscheen kende het eiland de Schager en Helderse Courant en ’t Vliegende Blaadje dat verscheen op Texel, Helder en Wieringen. Nadat de Anna Paulownapolder was drooggelegd en de eerste bewoners de polder betrokken werden ook zij voorzien van ’t Vliegend Blaadje, dat rond 1870 voor het eerst verscheen en toen verkrijgbaar was voor een cent! Het kan de voorloper van de Wieringer Courant worden genoemd want ook dit blad verscheen tweemaal per week, op dins- en vrijdag en informeerde de lezers voornamelijk over het regionale nieuws.

De Wieringer kende vanaf het begin onder andere de feuilleton, de verhalen over de gebeurtenissen op het eiland door Harm en Teun, die de krant gebruikten voor allerlei politieke tinnegieterij, zo werd gesteld, het Gemeente nieuws en de geboorte- , huwelijks- en overlijdensadvertenties. Ook het advertentieblad waar iedere middenstander bij tijd en wijle gebruik van maakt was vanaf het begin onderdeel van het blad. Zo prees Marie Lont in 1912 al haar nieuwe wintergoederen, als avonddekens, sjaals, boa’s en mutsen, aan. En maakte met dezelfde advertentie aan de Wieringers bekend dat ze ook een grote sortering ‘froks’ voor heren en kinderen in haar assortiment had. Bij Cornelis J. Bosker ‘vloog’ de huishoudlijm over de toonbank tegenwoordig zou men zeggen ‘op is op’. Bertus de Haan uit Den Oever met telefoonnummer 26, geeft te kennen dat er een nieuwe Philips serie radio’s zijn binnen gekomen en dat hij vrijblijvend een demonstratie wil geven.

Firma Naastepad

Maar ook verenigingen en stichtingen wisten de krant vanaf het begin te vinden. Evenementen werden via de krant bekend gemaakt en naderhand vond men in de krant het verslag. De firma Naastepad die vele decennia de busdienst verzorgde vanuit Den Oever, via Anna Paulowna naar Den Helder en vice versa, ook daarvoor was de Wieringer de manier om klanten te trekken. Het medium werd ook gebruikt voor de zorg. Dokter de Groot en Bleeker gaven te kennen dat het Consultatiebureau voor Zuigelingen in de OL school in de Zwinstraat te Den Oever zitting hield. Tandheelkundige L. Goyarts hield op de 1e en 3e dinsdag van de maand zitting in café N. Kok in de Nieuwstraat en bij hem kostte een heel gebit 35 gulden. Het is een hele kleine greep uit alle bedrijven, instellingen enzovoort die via de Wieringer de bevolking wist te bereiken.

Samenwerking met andere regionale kranten is de Wieringer niet vreemd. In 1926 is een van de eerste vernieuwingen; de krant heeft een nieuwe ‘Terno snellooper’ met inlegapparaat aangeschaft. De redactie schrijft: ‘De uitbreiding van onze zaak, die we kort geleden hebben aangekondigd, is bereikt. De modernste pers vervaardigd thans de Wieringer Courant, annex Polderbode, met een snelheid van tweeduizend stuks per uur. Onze kolommen bevatten nu tevens rubrieken voor dames, kinderen, humor in beeld, enz enz. Vol moed en met nieuwe idealen gaan wij thans de toekomst weer tegemoet’. De laatste zin in de aankondiging staat voor de Wieringer Courant want vele malen hebben er noodgedwongen veranderingen plaatsgevonden. Steeds weer kwamen er nieuwe hobbels op de weg maar werden altijd genomen want aan moed en idealen heeft het bij de Wieringer Courant nooit ontbroken.

Samenwerking met andere regionale kranten is de Wieringer dan ook niet vreemd. In 1940 kon er al worden geadverteerd in zowel de Wieringer Courant, Polderbode, Zijper Courant en Wieringermeerbode en daarvoor hoefde maar eenmaal voor worden betaald. Samenwerken en de kansen samen met andere kranten zien, hebben gezorgd voor dit lustrum.

De Historische Vereniging Wieringen heeft nagenoeg alle kranten vanaf 1950 in het archief, ter inzage. De openingstijden van het archief vindt u in de agenda,
naar de agenda...

Door Gea Klein - Hamming