Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 is geannuleerd

De Historische Vereniging Wieringen heeft besloten de Ledenvergadering, te annuleren. Deze zou worden gehouden op donderdag 16 april 2020 in het Vikingschip te Den Oever. Wanneer er een nieuwe datum bekend is, zal deze via verschillende media worden gecommuniceerd.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening;

2. Mededelingen en notulen 28 maart 2019;

3. Jaarverslag secretaris;

4. Financieel verslag penningmeester;

5. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit de Marja van Dijk, de heer Doornik, Mevrouw Deijkers. Benoeming nieuw kascontrolecommissielid in verband met reglementair aftreden Mevrouw Deijkers.

6. Archiefcommissie;

7. Excursiecommissie;

8. Genealogiecommissie;

9. Redactiecommissie;

10. Vaststelling contributie 2021;

11. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Corrie Hagedoorn.

Voorgedragen door het bestuur: Rina Klein.

Aftredend en niet herkiesbaar: Siem Doorn.

Aftredend en herkiesbaar: Loet van Zoonen.

12. Rondvraag.

Pauze.

Na de pauze: Een optreden van Trien van de Gest met een nieuw programma.

Het bestuur

Mocht u vragen hebben over de vereniging, uitgaves van boeken, bestuurlijke zaken of bijvoorbeeld een vraag over een schenking, neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Dat was Wieringen toen

Onder 'Dat was toen' korte artikelen en verhalen over de historie van het voormalige eiland Wieringen en haar bewoners.


Wilt u lid worden van de vereniging?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?
Lidmaatschap: € 17,50 per jaar.