Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

De Algemene ledenvergadering 2020 wordt gehouden op donderdag 16 april in het Vikingschip te Den Oever.


Jaarvergadering 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Vikingschip te Den Oever.

De diverse verslagen vindt u in Op de Hòògte 1-2019 en zijn op te vragen bij het secretariaat.

Het bestuur in 2018:

Gerard Numeijer, voorzitter

Henk Beets, penningmeester

Wilma Keppel-Willeboordse, secretaris

Jan Wessels, ledenadministratie

Loet van Zoonen, vicevoorzitter, Graven commissie, verzorging rondzending Op de Hòògte

Ina Schoenmaker-Wiegman, Redactie commissie Op de Hòògte

Siem Doorn, 2e penningmeester

Corrie Hagedoorn-Rasch, 2e secretaris, Redactie commissie Op de Hòògte.

Nel Hoekstra, Archiefcommissie

Buiten bestuur:

Gea Wiegman - Baijs, contactpersoon webshop

Agenda 2019:

1. Opening

2. Medelingen en notulen 29 maart 2018

3. Jaarverslag secretaris (zie blz. 4 Op de Hòògte 1-2019)

4. Financieel verslag penningmeester (zie blz. 4 Op de Hòògte 1-2019)

5. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Nico de Ridder, Sophia Deijkers en Dick Doornik. Benoeming nieuw kascontrolecommissielid in verband met reglementair aftreden van Nico de Ridder.

6. Verslag Redactiecommissie (zie blz. 4 Op de Hòògte 1-2019)

7. Verslag Archiefcommissie (zie blz. 5 Op de Hòògte 1-2019)

8. Verslag Genealogiecommissie (zie blz. 5 Op de Hòògte 1-2019)

9. Verslag Excursiecommissie (zie blz. 6 Op de Hòògte 1-2019)

10. Vaststelling contributie 2019

11. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Gerard Numeijer. Voorgedragen door het bestuur: André Kok. Aftredend en herkiesbaar: Ina Schoenmaker-Wiegman.

13. Rondvraag.

Na de pauze:

Na de pauze hield Wout Smit, auteur van het boek 'Het schandaal van Oosterland', een beamerpresentatie over ex-kroonprins Wilhelm, hoe hij werd gezien door cartoonisten. De cartoons zullen van commentaar worden voorzien door Smit, die als journalist heeft gewerkt bij het Noordhollands Dagblad en het Algemeen Dagblad.

Het bestuur

Mocht u vragen hebben over de vereniging, uitgaves van boeken, bestuurlijke zaken of bijvoorbeeld een vraag over een schenking, neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Dat was Wieringen toen

Onder 'Dat was toen' korte artikelen en verhalen over de historie van het voormalige eiland Wieringen en haar bewoners.


Wilt u lid worden van de vereniging?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?
Lidmaatschap: € 17,50 per jaar.