Algemene Ledenvergadering

Datum: 24 maart 2022;

Aanvang 19.30 uur;

Locatie: Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever.

Na de pauze Trien van de Gest (Geraffineerd overdreven en altijd smaakvol overdressed, eigenaar van de Theesalon ’t Theeater).

Jaarverslagen zijn te vinden in Op de Hòògte 1-2022.


Nieuwe bestuursleden:

Rina Klein - bestuurslid, voorzitter Redactiecommissie;

Astrid Prins-Bon - bestuurslid, archief;

Willem Balder - bestuurslid;

Roel Mast - ledenadministratie.

Agenda

1. Agenda;

2. Mededelingen;

3. Jaarverslag Historische Vereniging Wieringen 2021;

4. Financieel verslag en kascontrolecommissie;
Benoeming van 2 nieuwe leden kascommissie.

5. Redactiecommissie;

6. Archiefcommissie;

7.Genealogiecommissie;

8. Excursiecommissie;

9. Ledenadministratie;

10. Vaststelling contributie 2023;

11. Verkiezing nieuwe bestuursleden;

Aftredend en niet herkiesbaar is:

2020: Corrie Hagedoorn en Siem Doorn.
2021: Jan Wessels en Ina Schoenmaker-Wiegman.
2022: Wilma Keppel-Willeboordse.
Voorgedragen en voorlopig benoemd door het bestuur: Rina Klein, Astrid Prins-Bon, Willem Balder en Roel Mast.

12. Rondvraag.

Het bestuur

Mocht u vragen hebben over de vereniging, uitgaves van boeken, bestuurlijke zaken of bijvoorbeeld een vraag over een schenking, neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Dat was Wieringen toen

Korte artikelen en verhalen over de historie van het voormalige eiland Wieringen.

Lid worden?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?

Lidmaatschap: € 17,50 per jaar.