Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Jaarvergadering 29 maart 2018

Op donderdag 29 maart 2018 is de ALV in het Vikingschip te Den Oever gehouden.

De diverse verslagen vindt u in Op de Hoogte 1-2018 en zijn op te vragen bij het secretariaat.

Het bestuur 2017 - 2018:

Gerard Numeijer, voorzitter

Henk Beets, penningmeester

Wilma Keppel-Willeboordse, secretaris

Jan Wessels, ledenadministratie

Ina Schoenmaker-Wiegman, Redactie commissie Op de Hòògte

Loet van Zoonen, Graven commissie, verzorging rondzending Op de Hòògte, vicevoorzitter

Siem Doorn, 2e penningmeester

Corrie Hagedoorn-Rasch, 2e secretaris, Redactie commissie Op de Hòògte.

Nel Hoekstra, gekozen tot nieuw bestuurslid

Buiten bestuur:

Gea Wiegman - Baijs, contactpersoon webshop

Gea Wiegman-Baijs benoemd tot erelid.

Gea Wiegman-Baijs erelid Historische Vereniging Wieringen

Ada Engel werd gehuldigd als het 900e lid van de vereniging.


Het bestuur

Mocht u vragen hebben over de vereniging, uitgaves van boeken, bestuurlijke zaken of bijvoorbeeld een vraag over een schenking, neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Dat was Wieringen toen

Onder 'Dat was toen' korte artikelen en verhalen over de historie van het voormalige eiland Wieringen en haar bewoners.


Wilt u lid worden van de vereniging?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?
Lidmaatschap: € 17,50 per jaar.