Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

De excursie 2019 wordt medio januari bekend gemaakt.

Informatie e-mail: excursie@historischwieringen.nl