Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Excursie 2019

Dit jaar bezoeken we de Oostvaardersplassen en het oude stadje Elburg aan het Veluwemeer.

De Oostvaardersplassen is een groot moerasgebied met rietvlakken, ruige graslanden, waterplassen en omringd door bossen. Het is een uitgestrekt gebied waar ganzen, lepelaars en aalscholvers voorkomen, evenals reeen, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs de zeearend er.

Elburg, ooit een Zuiderzeehaven, is een oud vestigingsstadje (250-350 meter) met een rechthoekig stratenpatroon met stadsmuren en stadswallen.

Vestigingsstad Elburg

Het programma:

  • 8.00 uur Instappen bij de voormalige Rabobank in Hippolytushoef
  • 8.10 uur Instappen bij het Vikinginformatiecentrum aan de Havenweg, Den Oever
  • Koffie met gebak bij Gasterij De Oostvaarders. Uitzicht over het natuurgebied. In het bezoekerscentrum wordt een korte film vertoond met beelden uit de documentaire De Nieuwe Wildernis.
  • Buffetlunch met kroket in restaurant De Haas in Elburg.
  • Een bezoek aan Museum Elburg. Rondleiding met gids. Als u een museumkaart heeft, wilt u die dan meenemen?
  • Een rondwandeling met gids door Elburg. Wilt u ons laten weten of u mee wilt doen met de stadswandeling?


Aanmelden en prijs:

  • Prijs voor leden € 54,=
  • Prijs voor niet leden € 59,=
  • Aanmelden bij Bertha Rorije, 06-20350306 of Marjan Tijsen, 06-13903622
  • Informatie en aanmelden e-mail: excursie@historischwieringen.nl

De kosten van deze excursie graag overmaken voor 15 april a.s. op banknummer: NL44RABO0370331974 t.n.v. Historische Vereniging Wieringen o.v.v. Excursie 2019.