Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Najaarslezing 2018

Wieringer DijkgeschiedenisWoensdagavond 17 oktober 2018 organiseerde de Historische Vereniging Wieringen een lezing over de Wieringer Dijksgeschiedenis in Het Vikingschip in Den Oever. De avond werd verzorgd door Willem Messchaert, medeauteur van het boek Wieringer Dijkgeschiedenis.

Samen met Herman Lambooij werkte Willem Messchaert twee jaar aan het ontrafelen van de historie van de Wieringer dijken. Aan de hand van hun onderzoek zal de spreker vertellen over storm en ontij, eindeloos geploeter, bestuurlijk onvermogen, geldgebrek en over de kleurrijke personages belast met het dijkbeheer zoals dijkgraaf Van Pomeren.

Het boek is UITVERKOCHT.

Boek Wieringer Dijkgeschiedenis

“Des morgens scheen het land in een openbare zee veranderd; stromende het water op verschillende plaatsen over het eiland heen”. Zo beschreef dijkgraaf Jacobus van Pomeren de toestand op Wieringen na de stormvloed van 14 op 15 november 1775. Tussen 20 en 23 november ging de zee dwars over Wieringen. Veel schepen vergingen, er verdronken tweeduizend koeien en schapen.

De geschiedenis van dit oude eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Iedere vorm van dijktechniek werd hier toegepast. Natuurlijk wierdijken opgebouwd uit een zwaar pakket zeegras, dat rond het eiland van de wadbodem werd gevist. Later volgden dijken versterkt met keien, basalt, beton en asfalt.

Herman Lambooij uit Schagen en Willem Messchaert, Kolhorn nemen dat allemaal onder de loep.

Archief commissie

Soms krijgt de vereniging een hele collectie uit bijvoorbeeld een erfenis aangeboden, ....

Ode aan Wieringen

Menske menske wat is ongs Wieringen toch mooi. Met zien hoogte en leegtes zen zankd en zien lankd.

Noorderbuurt

In dit buurtschap stonden vroeger enkele huizen, een winkeltje en had Johannes Takes zijn wierhandel.