Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Flora- en Visserijdagen Den Oever 2019

Het verzoek van de Vlootschouw Commissie en het FLora bestuur om een gedeelte van de bloementent in te richten op korte termijn, daar moesten wij wel even over nadenken. De Historische Vereniging tussen de muziek en de biertjes?

Maar het initiatief en enthousiasme van Edwin Wittink om de bloementent voor de Flora & Visserijdagen te behouden trok ons over de streep. We sprongen in het diepe want de inrichting en de uitvoering van de tentoonstelling zouden tot de dag van de opening een flexibele aanpak vereisen.

Wat was er veel belangstelling voor de fototentoonstelling met als thema's: de eerste..... , sport en verenigingsfoto's en de foto's uit de collecties van Ina Visser en Rob Holtjer. De foto's werden goed bekeken en waar nodig werden ontbrekende namen aangevuld of verbeterd, er ontstonden gesprekken. Dat was nu juist onze bedoeling!

Flora- en Visserijdagen Den Oever 2019

Er werden mooie films vertoond van Martien de Graaf over de reunie van Om de Oost, de restauratie van het Wieringer Skuutje, en van Wim Steiginga over de Flora.

Ook de posters met de Wieringer spreuken, met een kwinkslag naar de Flora, waren voor velen een herkenning. Voor de niet-Wieringers was het leuk om hierover uitleg te krijgen. Er zijn veel t-shirts verkocht met de spreuk 'Van wie ben jij d'r ien!'.

Aan de posters was de prijsvraag verbonden: 'Van wie is deze jeugdfoto! Zij heeft onze posters verzorgd.' Er waren veel oplossingen, maar de juiste oplossing is: Ditta Lont. Uit de goede oplossingen is Marijke Koster als winnaar getrokken. Zij krijgt een jaarabonnement van Op de Hòògte 2020.

Al met al vinden we het fijn dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de geslaagde Flora & Visserijdagen. Wij willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft met het realiseren van deze tentoonstelling, ook Edwin en zijn team. Jullie top! Hartelijk bedank voor jullie gastvrijheid.

André, Marjan, Joke en Corrie.

Historie

Het idee voor een vlootschouw rijpte in 1959. Wieringers kwamen terug uit Zeeland waar ze een vlootschouw hadden meegemaakt. Dat moeten we hier ook kunnen dachten enkele Wieringers.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september.

Er werd gekozen voor de maandag omdat in die tijd in het weekend het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. Lees meer over de historie....