Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Flora- en Visserijdagen Den Oever 2020

Expositie in de Kapel tijdens de Flora: FOTO’S GEVRAAGD

De Historische Vereniging is op zoek naar foto’s voor de expositie. Het thema 2020 is: Flora en Kermis Den Oever en Hippolytushoef. Leuke, grappige, ludieke kermis- en/of Florafoto’s met Wieringers die je wilt delen, kun je sturen naar com.flora@historischwieringen.nl. Vergeet niet om de namen en het jaartal te vermelden!

Desgewenst kunnen wij de foto voor u inscannen, dan halen wij de foto’s na afspraak op. ( Corrie Hagedoorn tel. 06-15669037, Marjan Tijsen tel. 06-13903622 of maak een afspraak via de email). Graag zo snel mogelijk een reactie, liefst voor 1 april.

Alvast bedankt voor de medewerking!

De werkgroep Flora van de Historische Vereniging,

André Kok, Corrie Hagedoorn, Marjan Tijsen en Joke Lont

Wieringer Skeurkalender 2021

Tijdens de Flora- en Visserijdagen expositie in de Kapel start de verkoop van de Wieringer Skeurkalender 2021.


Historie Flora- en Visserijdagen

Het idee voor een vlootschouw rijpte in 1959. Wieringers kwamen terug uit Zeeland waar ze een vlootschouw hadden meegemaakt. Dat moeten we hier ook kunnen dachten enkele Wieringers.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september.

Er werd gekozen voor de maandag omdat in die tijd in het weekend het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. Lees meer over de historie....