Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Beeldbank commissie

De Beeldbank commissie heeft als doelstelling het digitaliseren van het fotomateriaal en deze te voorzien van teksten. De leden van de commissie, te weten Marietje Bron, Jan Conijn, Gerard Kortekaas en Henk Braad hebben in 2018 weer honderden foto's gescand, beschreven en geplaatst op de beeldbank van de Historische Vereniging Wieringen.

Er worden gelukkig nog steeds veel foto's en ansichtkaarten aangeboden. Het is de taak van de commissie, in overleg met de archiefcommissie, uit te zoeken welke afbeeldingen geschikt zijn om geplaatst te worden. Dit leidt met enige regelmaat tot de nodige discussie. Wat is historisch bezien interessant en wat niet? De vele familiefoto's die binnenkomen zijn belangrijk voor de inmiddels weer begonnen commissie genealogie. De stambomen kunnen met deze foto's verfraaid worden.

Het mutatieformulier biedt alle mogelijkheden om op de foto's / ansichtkaarten te reageren. Vergeet hierbij niet uw email adres te vermelden!

Ook voor 2019 hopen wij op uw inbreng.

Beeldbank commissie:

Henk Braad               voorzitter en teksten

Marietje Bron           verwerken reactieformulieren

Jan Conijn                  teksten

Gerard Kortekaas    scannen en bewerken foto's

Peter de Greef systeembeheer