Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Beeldbank commissie

De Beeldbank commissie heeft als doelstelling het digitaliseren van het fotomateriaal en deze te voorzien van teksten. De leden van de commissie, te weten Marietje Bron, Jan Conijn, Gerard Kortekaas en Henk Braad hebben in 2016 weer honderden foto's gescand, beschreven en geplaatst op de beeldbank van de Historische Vereniging Wieringen.

Er worden gelukkig nog steeds veel foto's en ansichtkaarten aangeboden. Het is de taak van de commissie, in overleg met de archiefcommissie, uit te zoeken welke afbeeldingen geschikt zijn om geplaatst te worden. Dit leidt met enige regelmaat tot de nodige discussie. Wat is historisch bezien interessant en wat niet? De vele familiefoto's die binnenkomen zijn belangrijk voor de inmiddels weer begonnen commissie genealogie. De stambomen kunnen met deze foto's verfraaid worden.

Het aantal bezoekers kwam het afgelopen jaar uit op 9115, die samen 137251 foto's hebben bekeken. Ruim 70 bezoekers hebben gezorgd voor veel aanvulling en verbeteringen.

Het mutatieformulier biedt alle mogelijkheden om op de foto's / ansichtkaarten te reageren. Vergeet hierbij niet uw email adres te vermelden!

Ook voor 2017 hopen wij op uw inbreng.

Beeldbank commissie:

Henk Braadvoorzitter en teksten
Marietje Bronverwerken reactie-formulieren
Jan Conijnteksten
Gerard Kortekaas               
scannen en bewerken foto's
Peter de Greefsysteembeheer

Digitaal archief

Beeldbank

Webshop