Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

EXPOSITIE TWEEDE WERELDOORLOG IN HET ARCHIEF

door Henk Braad

De Historische Vereniging Wieringen heeft naar aanleiding van alle recente berichtgeving met betrekking tot het coronavirus en de hierop gevolgde aanscherping van het regeringsbeleid, besloten om het archief tot 1 mei te sluiten. Dit besluit is genomen in verband met de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor iedereen.

Het is dit jaar 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn van de Duitse overheersing. Er zullen tot in mei vele activiteiten in ons Nederland plaatsvinden. Bestuur en archiefcommissie hebben al in een vroeg stadium overlegd en besloten een expositie in te richten over de Tweede Wereldoorlog en dan vooral over de gebeurtenissen die gedurende de vijf jaar van overheersing op Wieringen hebben plaatsgevonden. De vereniging heeft in haar archief een schat aan materiaal in de vorm van foto’s, documenten, kranten, boeken etc. die voor deze expositie getoond worden.

Intocht Canadezen over de Betonweg 8 mei 1945.Nooit mag worden vergeten wat bepaalde bevolkingsgroepen is aangedaan en wat het betekent niet in vrijheid te kunnen leven. Ook mag nooit worden vergeten de vele militairen, vaak ver van huis, die voor onze vrijheid zijn gesneuveld.

Beroemde regels ter overdenking uit het gedicht “Vrede” van Leo Vroman (1915 – 2014), een veelzijdig Nederlandse dichter, zijn:

KOM VANAVOND MET VERHALEN
HOE DE OORLOG IS VERDWENEN
EN HERHAAL ZE HONDERD MALEN
ALLE MALEN ZAL IK WENEN

4 mei-Comité

De leerlingen uit de hogere klassen van de vier lagere scholen op Wieringen komen in april naar de expositie waar juffrouw Betty Lont uit Den Oever het nodige zal vertellen. Ook het 4 mei-Comité op Wieringen zal hier een bijdrage aan verlenen. Aansluitend gaan de leerlingen naar het Molenveld waar Gerard Numeijer op zijn specifieke wijze uitleg zal geven over allerhande zaken uit de Tweede Wereldoorlog die hij in de loop van de jaren heeft verzameld.

Wij hopen dat velen van u de moeite zullen nemen deze expositie te bezoeken. U bent van harte welkom en de toegang is gratis. Op de leestafel ligt het nodige materiaal en behalve verhalen en informatie over de Tweede Wereldoorlog hebben we nog heel veel andere interessante zaken in de archiefkasten.

Aftocht Duitsers over de Betonweg mei 1945“Opdat wij niet vergeten”

Regelmatig is er nog vraag naar de twee in 1994 en 1995 verschenen boeken “Wieringen tijdens de oorlog 1940 – 1945” samengesteld door Jh. Oedzes, Mevr. N.E. Baijs, C. Laan en G.H. Homan. Deel I is uitverkocht maar deel II is nog voor € 15,= beperkt beschikbaar. Het door Dominee Albert van Dorssen geschreven “Opdat wij niet vergeten” is via de webshop te koop voor € 12,50.

Foto's
Rechts: Intocht Canadezen over de Betonweg 8 mei 1945.
Links: Aftocht Duitsers over de Betonweg mei 1945.