Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

aanbieding voor sinterklaas en/of Kerstman

Bestel uw boekenkeuze via: webshop@historischwieringen.nl of bel: 06-50441952. Vermeld bij uw bestelling en betaling uw keuze, naam en adres. Woont u niet op Wieringen of Wieringermeer dan zijn er verzendkosten verschuldigd, zie 'Meer informatie en/of bestellen'.

3 voor € 15,=

Winkels op Wieringen, deel 2

Wiringherlant, deel 1

Wiringherlant, deel 2

3 voor € 15,=

Oerlangd

Wiringherlant, deel 1

Wiringherlant, deel 2

3 voor € 15,=

Wieringen tijdens de oorlog, deel 2

Wiringherlant, deel 1

Wiringherlant, deel 2


Meer informatie en/of bestellen?

In de webshop vindt u de boeken uitgegeven door de Historische Vereniging Wieringen. Door op de informatie en/of bestellen knop te klikken volgt uw e-mail scherm en kunt u uw bestelling en/of vraag via een emailbericht plaatsen.

Verzendkosten:
Buiten Wieringen en Wieringermeer: € 10,= per boek. De verzendkosten voor dunne en de genealogie boeken zijn € 5,= per stuk.

Boeken afhalen:
Bestelde boeken kunnen worden afgehaald tijdens de archief openstelling of op afspraak bij een van de bestuursleden.

Bankgegevens van de vereniging:
NL44RABO0370331974 t.n.v. Historische Vereniging Wieringen o.v.v. de titel van het boek, aantal exemplaren en uw naam en adres.


De boeken zijn verkrijgbaar via de Archief commissie, bestuursleden en Gea Wiegman-Baijs, contact persoon voor de webshop.

Wanneer u op de informatie/bestelknop klikt volgt uw e-mail scherm en kunt u uw bestelling en/of vraag via een emailbericht plaatsen.

De archief openstelling vindt u in de agenda.
Locatie archief: Parkzicht 4a, gelegen naast zorgcentrum Noorderlicht - Parklaan 41, te Hippolytushoef. Het archief bevindt zich boven de bibliotheek.

Wiringherlant deel 1


Deel 1: In ruim 180 pagina's geeft de schrijver een zeer veelzijdige indruk van het rijke verleden van het eiland Wieringen. Men maakt kennis met een groot aantal facetten van het leven op dit bijzondere stukje Noord-Holland, na eerst te hebben vernomen hoe het eiland ontstaan is en wie de eerste bewoners waren. J. T. Bremer geeft een levendige beschrijving van uiteenlopende zaken. Lees meer....

Deel 2:  In dit boek beschrijft Jan T. Bremer de ontwikkelingen en gebeurtenissen op het eiland vanaf het midden van de 19e eeuw tot ± 1930. Daarna geeft de auteur nog een kort overzicht over de periode die eindigt in 1980. Over de jaren die tussen 1850 en 1930 liggen, is erg veel te vertellen. Lees meer....

Prijs: per boek € 7,50, per twee boeken € 12,50 excl. verzendkosten.

Wiringherlant deel 2 • Aantal pagina's: 184
 • Formaat: A4 liggend, harde kaft
 • Nieuw, 1e druk
 • Prijs: € 12,50 (excl. verzendkosten)
 • Verzendkosten voor buiten Wieringen: € 10,=. Op Wieringen gratis bezorging.

Oerlangd, Wieringen landschap

en kunst

De organisatoren van 'Oerlangd' wilden met de kunstmanifestatie en met dit boek een eerbetoon brengen aan Wieringen, een gebied dat bij veel Nederlands niet of nauwelijks bekend is. Het landschap inspireert kunstenaars al eeuwen. Wieringen - zo klein als het is, het is groots oud land. Oerlangd - zeker in het Wierings klinkt het bonkig en verweerd. Land dat aangevreten werd door de tand des tijds maar niet of nauwelijks aangeraakt door 's mensen hand. Een ongerepte wereld, Wieringen is oerlangd en raakt kunstenaars. Stuk voor stuk vertellen zij over Wieringen en verbeelden dit in een kunstwerk.

In prijs verlaagd - nog enkele boeken op voorraad.

Auteur Bert de Vries, redactie Els van der Klein, Bert de Vries en Edwin Zwart.

Uitgebracht: zomer 2005, t.g.v. het 30 jarig bestaan Culturele Kring Wieringen.

Wieringen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het boek is uitgebracht in 1995, telt 287 blz, hard cover.

Prijs € 15,=. Verzendkosten buiten Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer € 5,=. Op Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer wordt het boek gratis bezorgd.

Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945, deel 2

Herinneringen, foto's, dagboekfragmenten en krantenberichten ten tijde van de oorlogsjaren op Wieringen, samengesteld door: Jh.Oedzes, N.E. Baijs, C. Laan en G.H. Homan. Ruim 50 Wieringers vertellen hun verhaal.

Zo vertelt Nan Rotgans Pzn, geboren in 1922: 'Op 10 mei 1940 woonde ik aan de Hofstraat nr. 15 te Den Oever. 's Morgens stonden we op de dijk te kijken naar grote rookwolken boven Den Helder. We hadden een schuilkelder gemaakt achter in het weiland. We hebben die dagen ook Nederlandse militairen over de vloer gehad. Ze hadden zich teruggetrokken uit Friesland.....'

Winkels op Wieringen deel 2

86 verdwenen panden en de vele winkeliers op het voormalige eiland, zo goed mogelijk verdeeld over Wieringen en over de verschillende branches. Soms bleven winkels klein en verdwenen weer na verloop van tijd, anderen groeiden uit tot hele bedrijven met veel personeel. Er zijn panden waarin soms al meer dan honderd jaar door dezelfde familie gewinkeld wordt, maar er zijn ook winkels die soms wel vijf verschillende eigenaren binnen tien jaar versleten.

 • Aantal pagina's: 432 met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Samengesteld door Winkeltjes commissie Historische Vereniging
 • Uitgebracht: oktober 2013
 • Prijs:€ 12,50. Deel 1 en 2 samen € 22,50

Verdwenen boerderijen van Wieringen

Het boek beschrijft gesloopte boerderijen of tot woonhuis verbouwde boerderijen, met bewoners. In 2001 is het initiatief genomen om de werkgroep "Boerderijen" op te richten, met als doel het vastleggen van gegevens en de geschiedenis van deze boerderijen en hun bewoners c.q. eigenaren. Het boek Boerderijen van Wieringen is in 2003 het jaar van de boerderij, uitgegeven. Na het uitgeven van dit boek was er nog zoveel materiaal over om een tweede boek te presenteren, dit had als resultaat in 2006 het boek "Verdwenen boerderijen van Wieringen".

 • Aantal pagina's: 300 met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Uitgebracht: juni 2006
 • Prijs: €15,= De laatste boeken en Op=Op

Opdat wij niet vergeten

Tijdelijk uitverkocht

Vele jaren na de oorlog 1940-1945 en de voor velen noodlottige tijd, 1945-1949, in het toenmalige Nederlands Oost Indië, dit boekje over de slachtoffers van die tijd op Wieringen. Als lid van de werkgroep Herdenking 4 mei, vertelde Albert van Dorssen telkens over een of meer Wieringers, wat familieleden of mensen, die hen gekend hadden hem konden vertellen.

 • Het boekje beschrijft 31 portretten
 • Veel foto's
 • Auteur: Albert van Dorssen
 • Prijs: € 12,50

150 jaar RK kerk Hippolytushoef


 • Formaat: A5, slappe kaft
 • Aantal pagina's: 48
 • Uitgebracht: juni 2018

 • Prijs: € 3,50 (excl. verzendkosten)
 • Verzendkosten voor buiten Wieringen: €2,50.

1868 - 2018 R.K. H.Hippolytuskerk

Het boekje 150 jaar R.K. kerkgebouw op het voormalige eiland Wieringen is eigenlijk het gedenken en vieren van het heuglijke feit, dat in 1868 een nieuw gebedshuis werd gebouwd. In dit boekje een zo'n breed mogelijk verhaal. Gerard Numeijer en Cornelis van Leeuwen zijn gedoken in zo'n beetje alles wat voorhanden was om dit boekje samen te stellen.

Na 250 jaar "ondergronds", in een boerenwoning net buiten de dorpskers, aan de Hoge Elft, verlieten 144 parochianen de schuilkertk en streken neer in de Dorpsstraat, nu Hoofdstraat, in Hippolytushoef. Er werden twee huisjes betrokken, een als kerk en de ander als een soort pastorie. Deze beroerde toestand moest nodig veranderen, het roer ging langzaam om........

Johannes Takes, wierhandelaar te Wieringen • Boekje met ringband en slappe kaft
 • Model A5, liggend
 • Aantal pagina's: 99
 • Met veel historische foto's, samenstellers: Arina Zwanink en Gea Klein-Hamming

 • Prijs: € 5,=

Johannes Takes,
wierhandelaar te Wieringen

Johannes Takes vertelt aan de hand van een wandeling over Wieringen, zijn jeugd, de familie Takes en hoe hij handelaar werd in wier. Ook verteld hij over de veranderingen op Wieringen. Eén van de hoogtepunten was de drooglegging van de Wieringermeer. Takes schrijft: ‘Nooit had ik kunnen denken dat ik op mijn oude dag daar met een auto zou rijden en nog wel met mijn zoon, schoonzoon en kleinzoon. Wij zeiden “dat kan nooit”….. En nu vijf jaren later staan er al 250 boerenplaatsen en van alles word er geteeld’. Achterin het boekje staan de stambomen van Johannes Takes en zijn vrouw Antje Duijnker.

De Bakkers van Wieringen

Bakkers van Wieringen, van graan tot brood, over personen met het beroep bakker, inkoopvereniging, Gilden en Zuiderzeewerken.

 • Aantal pagina's: 180
 • Aantal foto's: 330
 • Gebonden, harde kaft
 • Auteur: Peter W. de Greef
 • Uitgebracht: november 2005
 • Prijs: €18,00

Post, Telegraaf en Telefoon historie, van het eiland Wieringen

Voor de Posterijen waren deze eilanden op zich geheel onbelangrijk. Dit laatste gold ook voor het eiland Wieringen, dat tot 1848 moest wachten op door de Posterijen geregeld postvervoer Wieringen – Den Helder v.v. en verder op hetgeen de posthervorming zou brengen.

 • Aantal pagina's: 95, boek met harde kaft
 • Ruim voorzien van historische foto's en informatieve afbeeldingen
 • Auteur: N. Huysman Rzn.
 • Uitgebracht: oktober 2001
 • Prijs: € 7,50

 • Fotoboekje met harde kaft
 • Aantal pagina's: 144, model A5 liggend
 • Uitgebracht: 1998
 • Prijs: € 12,50

Von Hohenzollern - Kroonprins Wilhelm op Wieringen, 1918-1923

Prins Wilhelm van Pruisen (1882-1951) groeide op in de keizerlijke paleizen en landhuizen. In de oorlog was hij opperbevelhebber van het Vijfde Duitse Leger, dat een uitputtingsslag vocht om de Franse vesting Verdun. Wilhelm was achter de linies betrokken bij talloze bloedige veldslagen, dit gaf hem een slechte reputatie. Na de nederlaag van het Duitse leger vluchtte hij op 12 november 1918 naar het neutrale Nederland, de Nederlandse regering huurde voor Wilhelm een huis, Pastorie op Oosterland, op het afgelegen eiland Wieringen.
Boek met harde kaft en geïllustreerd.

Aantal pagina's: 48, model A4 staand.

Uitgebracht: 2003.

Prijs: € 7,50

Wieringen, het wad en het water

Jan T. Bremer viert met deze uitgave zijn 25-jarig auteursjubileum bij uitgeverij Pirola. En hij doet dat met z’n onnavolgbare vertelkunst. Ditmaal bundelt hij een tiental verhalen over Wieringen. Verhalen over strenge winters waardoor het eiland totaal geïsoleerd raakte en de bewoners in grote moeilijkheden kwamen. Vertellingen van vissers die onheilbrengende doodkisten omhoog haalden op de wierwaarden rondom het eiland en over schippers die in grote nood raakten door het geheimzinnige Sint Elmusvuur. Over ongelukken bij de jacht op wadvogels en oer een machtig visioen op het Balgzand. En tenslotte over liefde en dood, over verkrachting en moord. Want ook dat gebeurde op het aloude Zuiderzee eiland, lang, lang geleden.

Bestemming Hippolytushoef

Bestemming Hippolytushoef

Tijdelijk uitverkocht

Bestemming Hippolytushoef, het levensverhaal van de geboren Rotterdammer Frans Smits. Hoe hij als kleine jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Wieringen terecht kwam, met eigen illustraties.

 • Aantal pagina's: 109
 • Uitgebracht: november 2008
 • Met unieke tekeningen en slappe kaft
 • Auteur: Frans Smits
 • Prijs: € 5,= , in prijs verlaagd i.v.m. slechte kaft, nog enkele exemplaren.

Genealogie familie Engel

boek of cd

De Roomskatholieke Cornelis Hendriksen Engel huwde Trijntje Pelder, samen kregen zij 3 kinderen; Dirk Cornelissen, Simon Cornelissen en Jacob, geboren tussen 1734 en 1740.

 • Uitgebracht: oktober 2003
 • Samengesteld door de Genealogie commissie
 • Met dank aan Miekelieze Engel en Jan Koster
 • Boek model A4, slappe kaft, met foto's
 • Cd met tekst en foto's
 • Prijs: € 10,= per boek of cd

Genealogie familie Hegeman

De familie Hegeman op Wieringen komt oorspronkelijk uit Lingen, Duitsland en verdienen hun geld, verdienstelijk in de wijnhandel. Dan vertrekt een deel naar Amsterdam, zij wonen en werken daar lang tot dat Joannes besluit naar Hoorn af te reizen. Uiteindelijk zet 1 Hegeman als wagenmaker, voet aan de grond op Wieringen.

 • Formaat: A4, slappe kaft
 • Foto's: zoveel mogelijk in kleur
 • Aantal pagina's: 93
 • Uitgebracht: maart 2018
 • Samenstelling: Commissie Genealogie
 • Prijs: € 15,-- (excl. verzendkosten)

Stamboom Heijblok • Uitgebracht: oktober 2009

 • Samengesteld door de Genealogie commissie

 • Met dank aan de familie Heijblok

 • Model A4, slappe kaft, met foto's

 • Cd met tekst en foto's € 10,=

 • Prijs: € 15,=

Genealogie familie Heijblok boek of cd

De stamboom HEIJBLOK laten wij beginnen met Sijmon Evertsz Heijblok. Sijmon werd op 25 december 1673 lidmaat van de Nederduits gereformeerde (Hervormde) kerk te Oosterland. Hij zal toen een jaar of 20 zijn geweest en woonde te Fardorp (Vatrop). Van hem stammen alle ons bekende Heijblokken af, binnen en buiten Wieringen. Hij had 2 dochters en een zoon die te Oudgest woonde. Dat was een buurtschapje aan het begin van de Akkerweg te Oosterland, ter hoogte van de 'Zingende Wielen'. Over de beroepen van de oudste generaties is niets bekend, maar zij zullen waarschijnlijk de kost verdiend hebben als boer. Voor 1673 komt de naam Heijblok buiten Wieringen al verschillende malen voor in de bronnen.

Genealogie familie Takes op cd

De oudste gegevens dateren uit begin 1600. De familie Takes op Wieringen, toen nog een eiland, heeft dan al nauwe betrekkingen met de stad Amsterdam.

 • Uitgebracht: oktober 2005
 • Samengesteld door de Genealogie commissie
 • Met dank aan mevrouw V. Takes-Wagevoort uit Rotterdam
 • Cd met tekst en foto's
 • Prijs cd: € 10,=

Stamboom Wiegman

Op zondag 9 december 1781 trouwt Albert Wiegman in de Hippolytuskerk met Aaltje Lamberts van de Maate. Albert is de eerste met de naam Wiegman op Wieringen. Het echtpaar kreeg zeven kinderen.

Albert Wiegman, geboren op 16 maart 1848 op Wieringen, besloot zich met gezin op Terschelling te vestigen. Zijn neef Cornelis, geboren 6 juni 1855 op Wieringen, volgde hem met zijn gezin.

Het boek biedt veel informatie, documenten en foto's. Het 150 bladzijden tellende boek is geheel in kleur gedrukt. Van het boek is ook een blokdiagram beschikbaar.

Prijs: € 20,=, verzendkosten buiten Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer € 5,=. Blokdiagram € 2,=. Op Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer wordt het boek gratis bezorgd.


Carnavalsvereniging De Skarrehoepers DVD

 • DVD jaren 1980, '81 en '83
  Prijs: € 10,=
 • DVD jaren 1973, '77, '78 en 79 / 1980, '81 en '83
  Prijs: € 15,=

Wilhelm, een omstreden eilandgast

Op 16 november 2019 verschijnt een boek over een van de meest kleurrijke figuren die Wieringen ooit onderdak bood. Een boek over kroonprins Wilhelm, dat een objectief beeld schetst van zijn hele leven, in het bijzonder van de periode dat hij op Wieringen verbleef. Bovendien geeft het een cultuur-historisch overzicht van de periode rond de Eerste Wereldoorlog in Nederland.

Dit boek laat zien wat de oorzaken en gevolgen waren van het vijfjarig verblijf. Hoe reageerde de kroonprins zelf op zijn ballingschap? Wat vond de eilandbevolking ervan en wat waren de reacties uit het buitenland.

Auteurs: John Dehé en Paul Von Wolzogen Kühr. 290 pagina's full colour, meer dan 300 illustraties, hard cover. Prijs € 25,=. Verzendkosten buiten Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer € 5,=. Op Wieringen, Anna Paulowna en Wieringermeer wordt het boek gratis bezorgd.


Het schandaal van Oosterland

De misstap van de prins van Wieringen, een journalistieke reconstructie door Wout Smit.

 • Aantal pagina's: 70
 • Uitgebracht: 22 november 2018
 • Formaat: A5, slappe kaft
 • Prijs: € 14,95 (excl. verzendkosten)
 • Verzendkosten voor buiten Wieringen: € 5,=. Op Wieringen gratis bezorging.

Het boek is ook verkrijgbaar tijdens archief openstelling en in de Wieringer boekhandel, Hippolytushoef.

Uitverkocht

Genealogie van de familie's (boek):

 • De Haan
 • Koorn
 • Halfweeg
 • Takes
 • Tijsen
 • Wigbout

Uitverkocht

 • Wieringen in Ansichtkaarten, 1950-1970
 • Wieringer begrafenis 1870
 • Wieringer Praat.
 • Winkels op Wieringen deel 1.

Uitverkocht

 • Jan de Rijmer, Jan Bakker van de Gest, wandeling over Wieringen.
 • Vissers van Wieringen.

Uitverkocht

 • Kieken op Wieringen, fotoboek.
 • Boerderijen op Wieringen.
 • Benamingen van dieren en planten op het eiland Wieringen.

Uitverkocht

 • Varen, Vissen en Feesten, uitgegeven i.s.m. Stichting Vlootschouw Commissie Den Oever.

Uitverkocht

 • Wieringer Woordenboek, Dirk Lont Pzn.
 • De Wieringer Skeurkalender 2019.
 • De Wieringer Skeurkalender 2021.