Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Meer informatie en/of boeken bestellen?

In de webshop vindt u de boeken uitgegeven door de Historische Vereniging Wieringen.

Verzendkosten:
Buiten Wieringen en Wieringermeer: € 10,= per boek. De verzendkosten voor dunne en de genealogie boeken zijn € 5,= per stuk.

Boeken afhalen:
Bestelde boeken kunnen ook worden afgehaald tijdens de archief openstelling of op afspraak bij een van de bestuursleden.

Bankgegevens van de vereniging:
NL44RABO0370331974 t.n.v. Historische Vereniging Wieringen o.v.v. de titel van het boek en/of Wieringer Skeurkalender 2018, aantal exemplaren en uw naam en adres.

Wilt u contact opnemen?

Contact

 • Historische Vereniging Wieringen
 • 06 50441952
 • De boeken zijn verkrijgbaar via de Archief commissie, bestuursleden en Gea Wiegman-Baijs, contact persoon voor de webshop.

  Wanneer u op de informatie/bestelknop klikt volgt een e-mail scherm waar u uw vraag en/of bestelling kunt plaatsen.

  De archief openstelling vindt u in de agenda. Locatie: Parkzicht 4a, gelegen naast zorgcentrum Noorderlicht - Parklaan 41, te Hippolytushoef. Het archief bevindt zich boven de bibliotheek.

150 jaar RK kerk Hippolytushoef

Formaat: A5
Aantal bladzijde: 48
Uitgegeven: juni 2018
Prijs: € 5,--

1868 - 2018 R.K. H.Hippolytuskerk

Het boekje 150 jaar R.K. kerkgebouw op het voormalige eiland Wieringen is eigenlijk het gedenken en vieren van het heuglijke feit, dat in 1868 een nieuw gebedshuis werd gebouwd. In dit boekje een zo'n breed mogelijk verhaal. Gerard Numeijer en Cornelis van Leeuwen zijn gedoken in zo'n beetje alles wat voorhanden was om dit boekje samen te stellen. Na 250 jaar "ondergronds", in een boerenwoning net buiten de dorpskers, aan de Hoge Elft, verlieten 144 parochianen de schuilkertk en streken neer in de Dorpsstraat, nu Hoofdstraat, in Hippolytushoef. Er werden twee huisjes betrokken, een als kerk en de ander als een soort pastorie. Deze beroerde toestand moest nodig veranderen, het roer ging langzaam om. In 1863 komt voor het sacrament van het vormsel de bisschop naar Wieringen en beziet met lede ogen de desolate situatie van deze twee kerkhuisjes, de Roomsche Geloofsgemeenschap geheten.....

Genealogie familie Hegeman

Op 17 maart 2018 wordt het boek Genealogie van de familie Hegeman, gepresenteerd. Het boek is geheel in kleur en kost € 15,- .

De familie Hegeman op Wieringen komt oorspronkelijk uit Lingen, Duitsland en verdienen hun geld, verdienstelijk in de wijnhandel. Dan vertrekt een deel naar Amsterdam, zij wonen en werken daar lang tot dat Joannes besluit naar Hoorn af te reizen. Uiteindelijk zet 1 Hegeman als wagenmaker, voet aan de grond op Wieringen.


Prijs: € 17,95 (excl. verzendkosten)

Het boek levert een boeiend en aangrijpend relaas op over storm en ontij, eindeloos geploeter, geldgebrek en de kleurrijke personages belast met het dijkbeheer. Dit alles komt uitgebreid aan bod. 

“Des morgens scheen het land in een openbare zee veranderd; stromende het water op verschillende plaatsen over het eiland heen”. Zo beschreef dijkgraaf Jacobus van Pomeren de toestand op Wieringen na de stormvloed van 14 op 15 november 1775. Tussen 20 en 23 november ging de zee dwars over Wieringen. Veel schepen vergingen, er verdronken tweeduizend koeien en schapen.

De geschiedenis van dit oude eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Iedere vorm van dijktechniek werd hier toegepast. Natuurlijk wierdijken opgebouwd uit een zwaar pakket zeegras, dat rond het eiland van de wadbodem werd gevist. Later volgden dijken versterkt met keien, basalt, beton en asfalt.

Herman Lambooij uit Schagen en Willem Messchaert, Kolhorn nemen dat allemaal onder de loep.

Winkels op Wieringen deel 1

De verdwenen winkeltjes en winkeliers op het voormalige eiland. De tijd waarin tijd was voor een praatje met de klanten, de winkelier de bestelling in de keuken zette als de klant niet thuis was en de boodschappen even 'opschreef' als de klant even geen geld had. Er is heel veel veranderd. Bijna altijd betekende dit een verbetering, maar toch komt u in dit boek soms ook dingen tegen waarvan het misschien jammer is dat die er niet meer zijn.

 • Aantal pagina's: 446 met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Samengesteld door Winkeltjes commissie Historische Vereniging
 • Uitgebracht: oktober 2010
 • Prijs: € 17,50. Deel 1 en 2 samen € 30,=

Winkels op Wieringen deel 2

86 verdwenen panden en de vele winkeliers op het voormalige eiland, zo goed mogelijk verdeeld over Wieringen en over de verschillende branches. Soms bleven winkels klein en verdwenen weer na verloop van tijd, anderen groeiden uit tot hele bedrijven met veel personeel. Er zijn panden waarin soms al meer dan honderd jaar door dezelfde familie gewinkeld wordt, maar er zijn ook winkels die soms wel vijf verschillende eigenaren binnen tien jaar versleten.

 • Aantal pagina's: 432 met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Samengesteld door Winkeltjes commissie Historische Vereniging
 • Uitgebracht: oktober 2013
 • Prijs:€ 17,50. Deel 1 en 2 samen € 30,= 

Verdwenen boerderijen van Wieringen

Het boek beschrijft gesloopte boerderijen of tot woonhuis verbouwde boerderijen, met bewoners. In 2001 is het initiatief genomen om de werkgroep "Boerderijen" op te richten, met als doel het vastleggen van gegevens en de geschiedenis van deze boerderijen en hun bewoners c.q. eigenaren. Het boek Boerderijen van Wieringen is in 2003 het jaar van de boerderij, uitgegeven. Na het uitgeven van dit boek was er nog zoveel materiaal over om een tweede boek te presenteren, dit had als resultaat in 2006 het boek "Verdwenen boerderijen van Wieringen".

 • Aantal pagina's: 300 met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Uitgebracht: juni 2006
 • Prijs: € 22,50

Wieringer praat

Twee dames vertellen in het Wieringer dialect over het wel en wee op Wieringen. Plus een lijst van wegen en straten met de bewoners uit het jaar 1920.

 • Uitgebracht: december 2009
 • Auteurs: M.L. Boersen-Bron en J.K. Rienstra-Mulder
 • Gebonden, harde kaft
 • Prijs: € 17,50

Benamingen van dieren en planten Wieringen

Benamingen van dieren en planten op het eiland Wieringen; hoe wordt het woord geschreven en uitgesproken.

 • Druk: 2e (1e druk 1999)
 • Uitgebracht: 2010
 • Samensteller: August Pruimboom
 • Prijs: € 12,50

De Bakkers van Wieringen

Bakkers van Wieringen, van graan tot brood, over personen met het beroep bakker, inkoopvereniging, Gilden en Zuiderzeewerken.

 • Aantal pagina's: 180
 • Aantal foto's: 330
 • Gebonden, harde kaft
 • Auteur: Peter W. de Greef
 • Uitgebracht: november 2005
 • Prijs: € 22,50

Vissers van Wieringen

Wieringers leggen zich van oudsher toe op een diversiteit aan visserij, ontstaan door de ligging van het eiland Wieringen. Cees Tijsen is er in geslaagd de Wieringer visserij op een toegankelijke manier te beschrijven. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de vissers die in de loop der jaren, tijdens de uitoefening van hun werk, om het leven zijn gekomen.

 • Aantal pagina's: 240, voorzien met veel historische foto's
 • Gebonden, harde kaft
 • Auteur: Cees Tijsen
 • Uitgebracht: juli 2003
 • Prijs: € 15,=

Bestemming Hippolytushoef

Bestemming Hippolytushoef, het levensverhaal van de geboren Rotterdammer Frans Smits. Hoe hij als kleine jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Wieringen terecht kwam, met eigen illustraties.

 • Aantal pagina's: 109
 • Uitgebracht: november 2008
 • Met unieke tekeningen en slappe kaft
 • Auteur: Frans Smits
 • Prijs: € 12,50

Opdat wij niet vergeten

Vele jaren na de oorlog 1940-1945 en de voor velen noodlottige tijd, 1945-1949, in het toenmalige Nederlands Oost Indië, dit boekje over de slachtoffers van die tijd op Wieringen. Als lid van de werkgroep Herdenking 4 mei, vertelde Albert van Dorssen telkens over een of meer Wieringers, wat familieleden of mensen, die hen gekend hadden hem konden vertellen.

 • Het boekje beschrijft 31portretten
 • Veel foto's
 • Auteur: Albert van Dorssen
 • Prijs: € 15,=

Post, Telegraaf en Telefoon historie, van het eiland Wieringen

Voor de Posterijen waren deze eilanden op zich geheel onbelangrijk. Dit laatste gold ook voor het eiland Wieringen, dat tot 1848 moest wachten op door de Posterijen geregeld postvervoer Wieringen – Den Helder v.v. en verder op hetgeen de posthervorming zou brengen.

 • Aantal pagina's: 95, boek met harde kaft
 • Ruim voorzien van historische foto's en informatieve afbeeldingen
 • Auteur: N. Huysman Rzn.
 • Uitgebracht: oktober 2001
 • Prijs: € 7,50

 • Boekje met ringband en slappe kaft
 • Model A5, liggend
 • Aantal pagina's: 99
 • Met veel historische foto's
 • Samenstellers: Arina Zwanink en Gea Klein-Hamming
 • Prijs: € 5,=

Johannes Takes, wierhandelaar te Wieringen

Johannes Takes vertelt aan de hand van een wandeling over Wieringen, zijn jeugd, de familie Takes en hoe hij handelaar werd in wier. Ook verteld hij over de veranderingen op Wieringen. Eén van de hoogtepunten was de drooglegging van de Wieringermeer. Takes schrijft: ‘Nooit had ik kunnen denken dat ik op mijn oude dag daar met een auto zou rijden en nog wel met mijn zoon, schoonzoon en kleinzoon. Wij zeiden “dat kan nooit”….. En nu vijf jaren later staan er al 250 boerenplaatsen en van alles word er geteeld’. Achterin het boekje staan de stambomen van Johannes Takes en zijn vrouw Antje Duijnker.

 • Fotoboekje met harde kaft
 • Aantal pagina's: 144, model A5 liggend
 • Uitgebracht: 1998
 • Prijs: € 12,=

Von Hohenzollern - Kroonprins Wilhelm op Wieringen, 1918-1923

Prins Wilhelm van Pruisen (1882-1951) groeide op in de keizerlijke paleizen en landhuizen. In de oorlog was hij opperbevelhebber van het Vijfde Duitse Leger, dat een uitputtingsslag vocht om de Franse vesting Verdun. Wilhelm was achter de linies betrokken bij talloze bloedige veldslagen, dit gaf hem een slechte reputatie. Na de nederlaag van het Duitse leger vluchtte hij op 12 november 1918 naar het neutrale Nederland, de Nederlandse regering huurde voor Wilhelm een huis, Pastorie op Oosterland, op het afgelegen eiland Wieringen.

 • Boek met harde kaft en geïllustreerd
 • Aantal pagina's: 48, model A4 staand
 • Uitgebracht: 2003
 • Prijs: € 7,50

Wieringen, het wad en het water

Jan T. Bremer viert met deze uitgave zijn 25-jarig auteursjubileum bij uitgeverij Pirola.  En hij doet dat met z’n onnavolgbare vertelkunst. Ditmaal bundelt hij een tiental verhalen over Wieringen. Verhalen over strenge winters waardoor het eiland totaal geïsoleerd raakte en de bewoners in grote moeilijkheden kwamen. Vertellingen van vissers die onheilbrengende doodkisten omhoog haalden op de wierwaarden rondom het eiland en over schippers die in grote nood raakten door het geheimzinnige Sint Elmusvuur. Over ongelukken bij de jacht op wadvogels en oer een machtig visioen op het Balgzand. En tenslotte over liefde en dood, over verkrachting en moord. Want ook dat gebeurde op het aloude Zuiderzee eiland, lang, lang geleden.

 • Uitgebracht: oktober 2008

Genealogie van de familie Wigbout

De stamboom WIGBOUT laten wij beginnen met Pieter Wigbout. Pieter was schoolmeester, koster en voorzanger, vanaf 1738 te Stroe en vanaf 1744 te Hippolytushoef, Op zondag 20 juli 1738 wordt hij als Nederduits Gereformeerd lidmaat ingeschreven te Oosterland met attestatie van Heiloo. In 1741 trouwt hij met Maartje Simons Molenaar, een 19-jarig meisje van Wieringen. Maartje is niet oud geworden, want in 1753 trouwt Pieter met Willemijntje Visser uit Beverwijk. Uit het eerste huwelijk is alleen een dochter, Sijtje, bekend. Een belangrijk deel van de Wieringer Mulders stamt van haar af. Uit het tweede huwelijk zijn naast een dochter vier zoons geboren van wie de laatste zich heeft voortgeplant. Van hem stammen alle ons bekende Wigbouten af, binnen en buiten Wieringen.

 • Uitgebracht: oktober 2009
 • Samengesteld door de Genealogie commissie
 • Met dank aan de familie Heijblok
 • Model A4, slappe kaft, met foto's
 • Cd met tekst en foto's € 10,= 
 • Prijs: € 15,=

Genealogie van de familie Heijblok boek of cd

De stamboom HEIJBLOK laten wij beginnen met Sijmon Evertsz Heijblok. Sijmon werd op 25 december 1673 lidmaat van de Nederduits gereformeerde (Hervormde) kerk te Oosterland. Hij zal toen een jaar of 20 zijn geweest en woonde te Fardorp (Vatrop). Van hem stammen alle ons bekende Heijblokken af, binnen en buiten Wieringen. Hij had 2 dochters en een zoon die te Oudgest woonde. Dat was een buurtschapje aan het begin van de Akkerweg te Oosterland, ter hoogte van de 'Zingende Wielen'. Over de beroepen van de oudste generaties is niets bekend, maar zij zullen waarschijnlijk de kost verdiend hebben als boer. Voor 1673 komt de naam Heijblok buiten Wieringen al verschillende malen voor in de bronnen.

Genealogie van de familie Engel boek of cd

De Rooms Katholieke Cornelis Hendriksen Engel huwde Trijntje Pelder, samen kregen zij 3 kinderen; Dirk Cornelissen, Simon Cornelissen en Jacob, geboren tussen 1734 en 1740.

 • Uitgebracht: oktober 2003
 • Samengesteld door de Genealogie commissie
 • Met dank aan Miekelieze Engel en Jan Koster
 • Boek model A4, slappe kaft, met foto's
 • Cd met tekst en foto's
 • Prijs: € 10,= per boek of cd

Genealogie van de familie Takes op cd

De oudste gegevens dateren uit begin 1600. De familie Takes op Wieringen, toen nog een eiland, heeft dan al nauwe betrekkingen met de stad Amsterdam.

 • Uitgebracht: oktober 2005
 • Samengesteld door de Genealogie commissie
 • Met dank aan mevrouw V. Takes-Wagevoort uit Rotterdam
 • Cd met tekst en foto's
 • Prijs cd: € 10,=

DVD Carnavalsvereniging De Skarrehoepers

Carnavalsvereniging De Skarrehoepers DVD

 • DVD jaren 1980, '81 en '83
  Prijs: € 10,=
 • DVD jaren 1973, '77, '78 en 79 / 1980, '81 en '83
  Prijs: € 15,=

Wieringer begrafenis 1870

Cineast Daan Pool kreeg in 1949 opdracht van het Zuiderzeemuseum om een Wieringer begrafenis rond 1870 te verfilmen. Veel Wieringers konden hier toen nog over vertellen en waren bereid om mee te werken. Naast de film zijn er ook foto's gemaakt. De lokatie was de boerderij van de gebroeders Jan en Jaap Lont te Stroe (nu Wieringer Eiland museum Jan Lont) en de begrafenis vond plaats op het Stroeërkerkhof.

Uitverkocht

Genealogie van de familie's (boek):

 • De Haan
 • Koorn
 • Halfweeg
 • Takes
 • Tijsen
 • Wigbout

Uitverkocht

 • Wieringen in Ansichtkaarten, 1950-1970
 • Wieringer begrafenis 1870

Uitverkocht

 • Jan de Rijmer, Jan Bakker van de Gest, wandeling over Wieringen.

Uitverkocht

 • Kieken op Wieringen, fotoboek.
 • Boerderijen op Wieringen.

Uitverkocht

 • Varen, Vissen en Feesten, uitgegeven i.s.m. Stichting Vlootschouw Commissie Den Oever.

Uitverkocht

 • Wieringer Woordenboek, Dirk Lont Pzn.
 • De Wieringer Skeurkalender.