Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Wieringen, eiland in de Zuiderzee

De Historische Vereniging Wieringen probeert de historie van dit unieke stukje Nederland, gelegen in de kop van Noord Holland en aan de Waddenzee, zo goed mogelijk vast te leggen. De vereniging kan putten uit een rijk verleden.

Diverse boeken zijn er inmiddels uitgegeven en minimaal viermaal per jaar wordt het verenigingsblad Op de Hὸὸgte uitgebracht. Diverse commissies, bestaande uit enthousiaste en actieve mensen, hebben de taak op zich genomen om de geschiedenis in woord en beeld vast te leggen.

Eiland status

Een hechte gemeenschap die het wel en wee met elkaar deelden maar ook afhankelijk waren van de passanten die het eiland om wat voor reden ook, aandeden.

Er zijn jaren geweest van welvaart bijvoorbeeld ten tijde van de haringvangst, lichterschipperij en zeewier maar Wieringen heeft ook armoede gekend. De aanleg van de Afsluitdijk en de Amstelmeerdijk bracht nieuwe ontwikkelingen naar het eiland maar maakte Wieringen tegelijkertijd eiland af. Maar nog altijd voelen de Wieringers zich eilanders en spreken over 'ik woon op Wieringen' en 'ik kom van Wieringen'.

Oudste middel van bestaan

De landbouw en visserij moet op Wieringen het oudste middel van bestaan zijn geweest. Al vanaf de Middeleeuwen voeren de Wieringers, waarschijnlijk op haring, naar de kusten van Zweden. Op de hoge gronden werd landbouw bedreven. De lagere gedeelten werden gebruikt voor hooi- en weiland.

Dit glooiende landschap, dat in het Riss-ijstijd is gevormd, is nog altijd zichtbaar en maakt Wieringen met het omliggende land, de platte polders Wieringermeer en de Anna Paulowna polder, zo bijzonder.

Bronnen: Wiringherlant, J.T. Bremer, Wieringer Land en Leven in de taal, dr. Joh.C. Daan en Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Nieuws

Filmavond

Maandagavond 30 september en maandagavond 16 december 2019 organiseert de archiefcommissie een filmavond in het archief. Tijdstip: 19.30-21.30 uur.

Stamboomweekenden

Op 5 en 6 oktober en 12 en 13 oktober 2019 presenteert de Genealogie commissie de stamboom Wiegman, in het Dorpshuis, Westerland. Het Dorpshuis is geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Lees meer...

Najaarslezing

Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert de vereniging in het Vikingschip, Den Oever een lezing over de Zuiderzeevisserij door historicus, auteur, tekenaar en zeiler Peter Dorleijn. Lees meer...

Archeologie avond

Woensdagavond 20 november 2019 organiseert de vereniging in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland een inloopavond in het archief van de vereniging. Lees meer...

Archief openstelling

Agenda en locatie...

WO2 - 75 jaar

Vanaf 31 augustus 2019 tot en met 5 mei 2020, herdenken we in Nederland, de beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Wat gebeurde er op Wieringen tijdens de bezetting?

Op de Hoogte

Maak kennis met ons verenigingsblad en download een blad...

Historische Vereniging Wieringen

De Historische Vereniging Wieringen is opgericht op 17 mei 1989. De vereniging heeft tot doel het vastleggen en doorgeven van de lokale geschiedenis.

Het doel van de Historische Vereniging Wieringen wordt nagestreefd door het verzamelen van foto's, documenten en andere bescheiden met historische waarde en het archiveren daarvan.

Daarnaast het uitgeven van boeken, publicaties, het organiseren van activiteiten op historisch gebied, het openstellen van het archief en het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden in de historie van Wieringen. Het archief is gevestigd in woon-zorgcomplex Parkzicht te Hippolytushoef. 

Landkaart met eiland Wieringen


Historie

Wieringen, met de vier dorpen; Hippolytushoef, Den Oever, Westerland en Oosterland en de vele buurtschappen, kenmerkt zich door het glooiende landschap en het open karakter. Het is een prachtig gebied om te wandelen en fietsen. Wieringen heeft mooie smalle binnen wegen, holle weggetjes, havens, karakteristieke boerderijen, eendenkooien, musea, wierdijk, zicht over de Waddenzee en nog veel meer.


Zuiderzeewerken

Grote veranderingen komen op Wieringen als gevolg van de Zuiderzeewerken. Na de stormramp in 1916 waarbij de Zuiderzeedijken op verschillende plaatsen doorbraken, stond men voor de keuze of de oude Zuiderzeedijken te verzwaren of de Zuiderzee af te sluiten. De afsluiting van de Zuiderzee had zowel positieve als negatieve gevolgen voor een tot dan toe besloten gemeenschap.


Voormalig eiland

Wieringen, tot midden jaren ’20 van de vorige eeuw een klein eiland in de Zuiderzee, kent een lange historie. De eerste opgetekende tekenen van leven, op en rond het eiland, stammen uit de 7e eeuw. Het voormalige eiland kent een geschiedenis van onder andere boeren met veelal een gemengd bedrijf, Vikingen, kloosterlingen, prachtige tufstenen kerken, lichterschipperij en visserij.

Wieringen, eiland in de Zuiderzee