Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Bestuur Historische Vereniging Wieringen

Beste lezers en lezeressen, stond er op bladzijde 1 van het 1e nummer Op de Hὸὸgte in 1989, waarvoor alle tekst op een typemachine werd uitgetikt en het blad nog werd gestencild. 'Waarom dit krantje en waarom een historische vereniging zult u zich afvragen, vervolgde de tekst. Wel, dit krantje is gemaakt om u op de hoogte te brengen van de oprichting van de Historische Vereniging Wieringen en waarom dat is gebeurd'.

Een groepje van zes personen, te weten de dames Tan Lont-Lont, Matthisca Kooij-Modder, Nettie Rienstra-Mulder en Nel Fijnheer-Rotgans en de heren August Pruimboom en Jaap Fijnheer werkten twee jaar eerder mee aan de tentoonstelling over de Wieringer Eendenkooien en vogelarij en een jaar later over het zeewier. Bij dat onderzoek kwamen zulke interessante zaken over Wieringen boven tafel, dat deze groep mensen vond, dat die gegevens eigenlijk goed bewaard moesten worden. Zo gedacht, zo gedaan. De groep ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement voor een historische vereniging. Notaris (kantoor) Butijn heeft de stukken bekeken en goedgekeurd.

En nu ruim 30 jaar later, bestaat het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen uit de volgende bestuursleden:

NaamFunctie:
Contact:
André KokvoorzitterVoorzitter
Lili Brouwersecretaris
Secretaris
Henk Beetspenningmeester
Penningmeester
Astrid Prins-Bonbestuurslid, Archief

Rina Kleinbestuurslid, Redactiecontact
Loet van Zoonenbestuurslid, distributie Op de HòògteDistributie
Wim Balderbestuurslid
Ledenadmistratie:
Roel Mast
ledenadministratie
Ledenadministratie
Website:

systeembeheer en beeldbankSysteembeheer
Gea Klein-Hammingwebmaster, beheer FacebookWebsite


Digitale archief

In de beeldbank foto's van het voormalige eiland Wieringen, personen, evenementen en meer. De beeldbank is i.s.m ZBBS tot stand gekomen.


Redactie commissie

De Redactie commissie verzamelt en schrijft artikelen voor het verenigingsblad Op de Hòògte. Het blad komt viermaal per jaar uit. Een eventueel vijfde nummer is een thema nummer, een special.

Wilt u lid worden van de vereniging?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?
Lidmaatschap: € 17,50 per jaar.