Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989


WIERINGER SKEURKALENDER 2021

Na et gròte succes van 2018, geeft de Historische Vereniging Wieringen foer 2021 weer een Wieringer Skeurkalender uut. Et kalenderblok het meer den 180 blaadjes, īēn blaadje foer twie dage, mit verhaalkes, spreuke en meer as 140 foto’s. De tekste en ongerskrifte benne skreven in et Wieringer dialect. Mit deuze kalender aan et skot ken je niet oafwachte om het vollegende blaadje oaf te ‘skeure’.

De prijs van deuze mooie kalender is €15,-. En pinne ken ok as dat beter uutkomt.

De kalender is te bestellen via de webshop of telefonisch bij:

Gea Wiegman:    06-50441952
Corrie Hagedoorn:    06-15669037
Rina Klein:    06-54208763

Driemaandelijkse berichten van de Zuiderzeewerken

Op maandag 29 juni 2020 is het precies 100 jaar geleden dat de eerste bak grond in het Amsteldiep werd gestort. Daarmee werd een begin gemaakt met de afsluiting van de Zuiderzee.

De Historische Vereniging Wieringen heeft de Driemaandelijkse berichten van de Zuiderzeewerken compleet en gearchiveerd, dit mede door een schenking van Henk Broer.

De mededelingen verhalen over de werkzaamheden van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Het was gebruikelijk, dat bij de uitvoering van groote openbare werken door de daarmede belaste ingenieurs maandelijks mededeling werd gedaan over de stand van de werkzaamheden.

Archiefopenstelling....


Voorlopig geen openstelling archief, tentoonstelling Tweede Wereldoorlog en de uitgave van de Wieringer Skeurkalender 2021

De Historische Vereniging Wieringen heeft naar aanleiding van alle recente berichtgeving met betrekking tot het coronavirus en de hierop gevolgde aanscherping van het regeringsbeleid, besloten om het archief tot 1 september 2020 te sluiten. Dit besluit is genomen in verband met de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor iedereen.

Ook de uitgave van de Wieringer Skeurkalender 2021 is uitgesteld. Door de Coronacrisis is het nog onzeker wanneer de kalender gedrukt kan worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de levermogelijkheden volgt nieuwe informatie op deze website. Wij zullen er alles aan doen om uiterlijk in het najaar de verkoop van deze kalender op te starten.

Afscheid Bob en Helene Gorter

Op donderdag 14 november 2019 hebben Bob en Helene Gorter afscheid genomen van de commissie genealogie. Bob en Helene hebben meegewerkt aan de stamboom Hegeman in 2018 en Wiegman in 2019.

Als herinnering aan de prettige samenwerking kregen zij een fotocollage cadeau. De collage laat beelden zien van de presentatie van de stamboom Wiegman afgelopen oktober in het Dorpshuis van Westerland.


Henk Braad gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Braad (75), al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de Historische Vereniging Wieringen en intussen ook vijftien jaar actief voor het Wieringer eilandmuseum Jan Lont. Hem was door oud-voorzitter Gerard Numeijer van de Historische Vereniging wijsgemaakt, dat burgemeester Rian van Dam de twee boeken over verdwenen winkels op Wieringen bezorgd moesten worden.

Dat boek moest worden opgehaald in het onderkomen van de vereniging in Parkzicht. Daar aangekomen zaten de familie Braad en het voltallige bestuur klaar, evenals burgemeester Van Dam. Pas toen hij naast haar op een stoel werd gezet, begon het hem te dagen, wat er aan de hand was. Braad beheert het archief en de beeldbank van de Historische Vereniging, waarvoor hij veel foto's, ansichtkaarten en documenten heeft gedigitaliseerd.

Henk Braad gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Datzelfde geldt onder meer voor de kunstcollectie, die is toevertrouwd aan het museum Jan Lont op Stroe. Daarnaast wordt hij gewaardeerd om zijn stimulerende kwaliteiten en zijn rol als bemiddelaar, als mensen binnen een vereniging eens van mening verschillen.

Bron: Wieringer Courant

Een spraakzame voorzitter sprakeloos

Dat deze vergadering een toch wel speciaal tintje zou krijgen lag in de lijn der verwachting. Niet alleen omdat de Vereniging dit jaar haar dertig jarig jubileum viert, maar vooral omdat Gerard Numeijer na 15 jaar voorzitter te zijn geweest afscheid neemt.

Numeijer voelde dit schijnbaar ook wel zo, want met de constatering dat dit ‘de lèste keer’ was opende hij wat aarzelend en zelfs een klein beetje aangedaan de vergadering.

Gerard Numeijer neemt afscheidDaarna werden de agendapunten weer vlotjes doorgelopen. Uit de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en de verschillende commissies blijkt dat de HVW een financieel gezonde (contributie blijft gelijk, kascontrole commissie tevreden) en bloeiende vereniging is met bijna 950 leden en veel activiteiten. Heel belangrijk is uiteraard het blad Op de Hòògte, maar daarnaast zijn er lezingen, de website, archiefdagen, beeldbank , jaarlijkse excursie en de fototentoonstelling tijdens de Flora.

De voorzitter was zichtbaar blij dat de genealogische weekenden in de Westerlander kerk na een aantal jaren afwezigheid weer in ere waren hersteld. Met het uitgeven van boeken over de Wieringer dijkgeschiedenis en de amoureuze perikelen van Kroonprins Wilhelm te Oosterland is ook de ´historische bibliotheek´ afgelopen jaar weer gegroeid. Tijdens de vergadering werd er overigens nog een ’Wieringer’ boek gepresenteerd. Willem Baijs uit Abbekerk nam van de gelegenheid gebruik om een exemplaar van het boek ‘vier eeuwen geslacht Bais, Baijs, Bays’ aan de voorzitter te overhandigen.

Overhandiging boek BaijsBij het punt bestuursverkiezing was Ina Schoenmaker-Wiegman aftredend en herkiesbaar wat ook gebeurde. Juist toen de dus niet herkiesbare voorzitter Numeijer aan een soort afscheidsrede wilde beginnen startte onder de klanken van het Wieringer volkslied van de Bunzingers plotseling een film.

In deze film, gemaakt door Martin de Graaf, richten eigenlijk alle direct bij de vereniging betrokkenen uit bestuur, redactie en de vele commissies het woord tot de voorzitter om hem op persoonlijke en ludieke wijze een aardigheidje te geven en te bedanken voor de prettige samenwerking en zijn positieve en nimmer aflatende inzet. Dankbare onderwerpen bij de presentjes waren zijn moeizame relatie met computers en de overgang van Wieringen naar Hollands Kroon.

Na dit volledig onverwachte eerbetoon zocht zelfs de gewoonlijk zo welbespraakte voorzitter een tijdje naar woorden. Hij wist dus écht nergens van. Het is dan ook een hele prestatie dat binnen onze praatgrage kleine gemeenschap tientallen mensen er dus wekenlang in geslaagd zijn hun mond niet voorbij te praten.

Als afscheidscadeau namens de Historische Vereniging Wieringen werd hem een door Jan Wessels gemaakt paneel voor het door Numeijer net opgerichte Wieringen Airwar Museum aangeboden.

Wout Smit, auteur Schandaal van OosterlandNa de pauze vertoonde Wout Smit, schrijver van het boek ‘het schandaal van Oosterland’ politieke spotprenten over de Kroonprins. Zijn de foto’s van Wilhelm op zijn motorfiets of bij de smederij van Luijt op Wieringen het meest bekend, de spotprenten toonden de donkere kant van Wilhelm namelijk als de ‘slachter van Verdun’. De op de prenten extra aangezette bloederige context vormde een scherp contrast met de vrolijke toonzetting van de juist vertoonde film. Gelukkig besloot Smit met een aantal vrolijker spotprenten, zoals die van Wilhelm op schaatsen op een Wieringer sloot.

Nieuwe voorzitter

Uiteraard werd er ook een nieuwe voorzitter benoemd in de persoon van André Kok. André is als zoon van slager Ab Kok en Pietje Kok-de Vries (later van het hoedenwinkeltje in de Hoofdstraat) opgegroeid in De Haukes en Hippolytushoef. André was in zijn jonge jaren ook al betrokken bij het Wieringer verenigingsleven, zo was hij vier jaar lang hoofdredacteur van De Rijp, het clubblad van de in die tijd zeer bekende jeugdvereniging Club 1626. Wat is dan passender dan als 65 plusser voorzitter te worden van de Historische Vereniging Wieringen.

Door Menno Smit

Het schandaal van Oosterland

Het is op 22 november 2018 het honderd jaar geleden dat de Duitse kroonprins voet aan wal zette op WIeringen. Ter gelegenheid daarvan is het boek 'Het schandaal van Oosterland' uitgebracht door de vereniging. Schrijver Wout Smit overhandigde voor het huis aan de Akkerweg, Oosterland waar de kroonprins Friedrich-Wilhelm, vijf jaar woonde, het eerste exemplaar aan Gerard Numeijer, voorzitter van de Historische Vereniging Wieringen, die het boek uitgeeft.

Het schandaal van Oosterland'Het boek werpt een nieuw licht op het verblijf van de kroonprins op Wieringen', vindt Gerard Numeijer van 'Het schandaal van Oosterland', voorzien van de subtitel 'De misstap van de prins van Wieringen'.

De Eerste Wereldoorlog eindigt in een wapenstilstand, de keizer van Duitsland wordt afgezet en vlucht met zijn zoon naar Nederland. De kroonprins wordt verbannen op Wieringen, waar hij na een moeizame vaartocht aankomt. Hem wordt de pastorie aan de Akkerweg als verblijfplaats toegewezen. Al na een paar weken gaat het mis. Het blijkt dat de 36-jarige kroonprins, vader van zes kinderen, aan het Schoolpad een kamer heeft gehuurd, waar hij bijna dagelijks 'een Amsterdamse dame' ontvangt. Dit levert een levendige correspondentie op tussen burgemeester Peereboom en Kan, secretaris-generaal in algemene dienst, die tot voor kort onbekend was gebleven.

Voormalig journalist Wout Smit uit Den Helder maakte een reconstructie van de affaire, die de Nederlandse regering in verlegenheid bracht. 'Ik ga met dit boekje een eeuw terug in de tijd', vertelt hij. 'Hoe hebben de bewoners gereageerd op de komst van de Duitse kroonprins, die ooit keizer zou worden van een rijk met zeventig miljoen onderdanen? De prins had een slechte reputatie. Hij werd 'de slachter van Verdun' genoemd en viel op door zijn amoureuze escapades. Zijn komst heeft Wieringen internationaal op de kaart gezet. Het eiland trok duizenden prins-toeristen en zijn vertrek liet een grote leegte achter. Vooral de middenstand merkte dat. Dat de prins op Wieringen nog steeds onderwerp van gesprek is, komt door de sporen die hij heeft achtergelaten. Wieringers kunnen met naam en toenaam noemen wie van hem afstammen'. Bron Wieringer Courant-Wieringermeerbode. Boek bestellen en/of meer informatie.....

STAMBOOM HEGEMAN’, OUDE FOTO'S EN FILMS IN WESTERLAND

geplaatst 13 maart 2018

Wederom presenteert de Historische Vereniging Wieringen twee weekenden lang in het Dorpshuis te Westerland een stamboom. Deze keer is de stamboom van de familie Hegeman aan de beurt. De stamboom en de uitgave van het boek worden verzorgd door de Genealogische Commissie van de Historische Vereniging Wieringen. De Genealogische Commissie van de Historische Vereniging Wieringen bestaat uit Marga Dikken-Kooij, Bob Gorter, Helene Gorter-Prins, Jaap Lont , Kees Rotgans, Gert-Jan Visser

Stamboom HegemanDe stamboom HEGEMAN begint met de vijf kinderen van Maria Claasse. Zij zijn alle geboren in Lingen, een plaats die nu in Duitsland ligt, een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen, zo'n 60 km ten noordoosten van Hengelo. Zij werden daar geboren in de twee laatste decennia van de 17e eeuw, 1680-1700. Zo rond 1720 zijn ze in Amsterdam en daar blijkt dat ze niet geheel onbemiddeld zijn, ze kopen huizen en zetten bedrijven op.

De Hegemannen waren katholiek, maar vanaf circa 1800 Nederlands Hervormd. Via Hoorn, Willemstad (N-Br) en Medemblik kwamen zij in 1864 op Wieringen. Er is wel gezocht naar andere afstammelingen van de Amsterdamse Hegemannen dan de Wieringers, maar er was nauwelijks iets te vinden.

Tijdens de openingsdagen liggen er fotoalbums van de Historische Vereniging ter inzage en is er een doorlopende computerdiapresentatie van foto's van de familie Hegeman. Aan de wand is de stamboom te bezichtigen. Het is mogelijk een exemplaar van de stamboom in boekvorm te kopen. Tevens zijn er andere uitgaven van de Historische Vereniging Wieringen te koop. In de gymzaal van het Dorpshuis is een doorlopende voorstelling van enkele films die betrekking hebben op Wieringer onderwerpen.

De fotoalbums zijn na de tentoonstelling tijdens de openingsavonden van het archief van de Historische Vereniging Wieringen in Parkzicht te Hippolytushoef te bezichtigen. Het is mogelijk een exemplaar van de stamboom in boekvorm na te bestellen, zolang de voorraad strekt. De tentoonstelling in het Dorpshuis te Westerland is geopend op zaterdag 17 en 24 maart en op zondag 18 en 25 maart, telkens van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Prijs boek € 15,=.