Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

'Kei van verdienste' voor ereleden

Wieringer kei (voor) Johannes Oedzes - 1996
Het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen heeft gemeend dat het tijd was om de heer Joh.Oedzes eens in het zonnetje te zetten. Vele jaren heeft hij zich voor de plaatselijke geschiedschrijving ingezet. Velen kennen zijn pennenvruchten: artikelen in de Wieringer Courant en de andere bladen, bundels daarvan, de oorlogsboeken enz.. Hiermee heeft hij de belangstelling voor de plaatselijke historie bij velen gewekt. Op 20 november 1996 heeft de Historische Vereniging Wieringen. Johannes Oedzes uitgeroepen tot Kei van Wieringen en hem onderscheiden met een speciaal daartoe in het leven geroepen. Onderscheidingsteken: de Wieringer Kei.

Jaap en Nel Fijnheer - 2003
Medeoprichters van de vereniging. Jaap tot 2001 secretaris en Nel actief, waaronder het schrijven van de teksten, bij uit uitbrengen van de boeken en de Archief commissie. Samen hebben ze de organisatie voor het oprichten en beheren van het archief op zich genomen, waaruit de openstelling van het archief voor geïnteresseerden is voortgekomen. Beide dragen de vereniging een zeer warm hart toe.

Jaap en Nel Koninklijk onderscheiden in 2007
Een echtpaar dat tegelijkertijd koninklijk wordt onderscheiden, dat zal niet veel voorkomen en voor Wieringen was het zelfs een primeur. Jaap Fijnheer en Nel Fijnheer-Rotgans, vooral bekend van de Historische Vereniging Wieringen, viel deze eer te beurt. Jaap en Nel werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een echtpaar dat samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Beide hebben als vrijwilliger, ook buiten de historie, een lange staat van dienst. Voor de historie van Wieringen gaat bij beide het hart sneller slaan. Vanaf de oprichting van de Historische Vereniging hebben ze zich er, op een breed terrein, voor ingezet. Mede door hun inzet is de vereniging opgericht en zijn de afgelopen jaren diverse boeken over Wieringen verschenen. Ook kunnen leden en niet-leden met allerlei vragen en verzoeken over de historie van Wieringen bij hen terecht. In het verlengde van deze activiteiten zetten ze zich, vanaf eind jaren tachtig, tevens in voor activiteiten van het Eilandmuseum Jan Lont, het geven van lezingen en bij demonstraties van de Wieringer klederdracht, dit zowel binnen als buiten Wieringen.

Nettie Rienstra - Mulder - 2004
Medeoprichter van de vereniging en jarenlang heeft zij de functie van bestuurslid vervuld en combineerde deze functie met het voorzitterschap van de Redactie commissie. Daarnaast heeft ze samen met Marietje Bron het boek Wieringer Praat onder de vlag van de vereniging uitgebraakt en was als vraagbaak altijd beschikbaar. Het boek Wieringer Praat is verkrijgbaar via de 
webshop. Op 9 januari 2011 is Nettie overleden.
 
Tan Lont - Lont - 2005
Medeoprichter van de vereniging en de eerste voorzitter. In 1996 trad zij uit het bestuur, maar bleef tot op heden aan als vraagbaak. Ze maakte deel uit van de Genealogische-, Graven- en Boerderijencommissie. En werkte mee aan de boeken Winkeltjes op Wieringen en Kieken op Wieringen.

Op 17 november 2012 ontvangt Tan Lont-Lont de Erepenning gemeente Wieringen voor haar inzet voor Historische Vereniging Wieringen. Burgemeester Marjan van Kampen: 'De fractie voorzitters hebben besloten dat Tan Lont-Lont het verdiend. Ze is klein van stuk maar groot van inzet. Ze heeft zich vanaf eind jaren ’70  in gezet voor de historie van Wieringen…..’. Het hele artikel vindt u in Op de Hòògte nummer 1 – 2013, verkrijgbaar bij de Archief commissie. Op 21 januari 2017 is Tan overleden.


Menno Smit - 2006

Bestuurslid 1990 - heden, penningmeester 1991 - 2002, van 2009 - 2013 als voorzitter actief bij het samenstellen en uitgeven van de Winkeltjes boeken en lid van de Graven commissie 2011 - 2014. Menno is in 2016 uit het bestuur getreden.

Foto links v.l.n.r: op de achtergrond oud voorzitter Gert-Jan Visser, voorzitter Gerard Numeijer en Menno Smit.
Jaap Lont - 2006
Voorzitter van de vereniging 1991 - 2000, voorzitter van de Genealogie commissie 2000 - 2010. Daarnaast de bezorging van Op de Hòògte 1991 - heden.

Foto rechts  v.l.n.r. Menno Smit, Jaap Lont en voorzitter Gerard Numeijer.

Gea Klein - Hamming - 2010
Gea Klein werd bestuurslid in 2000 en was secretaris van 2001 – 2010. Organiseerde samen met Arina Zwanink (bestuurslid 2003 - 2013) de jaarlijkse excursie, de tentoonstelling tijdens de Flora- en Visserijdagen op de Zolder van de Bolder, lezing en zijn de samenstellers van de boekjes 'Johannes Takes, wierhandelaar' en 'Jan de Rijmer, landman van de Gest'. Daarnaast actief in de Archief commissie en promotor van de vereniging op markten en was voorzitter en mede oprichter van de Graven commissie 2002 - 2011 en van 2004 - 2014 de voorzitter van de Redactie commissie en schreef artikelen voor het verenigingsblad Op de Hὸὸgte. Vanaf 2013 tot op heden actief als webmaster (website), beheer Facebookpagina en schrijver van de artikelen 'Dat was Toen' voor de Wieringer Courant / Wieringermeerbode.

Lies Jacobs - Hijlkema - 2013
Na 15 jaar nam Lies tijdens de jaarvergadering in 2013 afscheid van het bestuur (1998 - 2013) en werd voor al haar inzet benoemd tot erelid en ontving daarvoor de ‘Kei van Verdienste’. Lies maakte deel uit van het bestuur, was jarenlang de schakel tussen de redactie en bestuur en verzorgde de distributie van het verenigingsblad Op de Hòògte. Vanaf 2014 actief als mede organisator van de jaarlijkse excursie.

v.l.n.r. Gerard Numeijer, Ina Schoenmaker-Wiegman en Menno SmitGerard Numeijer - 2016
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Gerard benoemd tot erelid en ontving daarvoor de 'Kei van Verdienste'. Trien van de Gest hield een "tranentrekkende" rede voor de voorzitter, die inmiddels 12 jaar de voorzittershamer hanteert. ‘Je dacht; het is tijd voor een andere voorzitter maar waar vind je die? De rij was dan ook heel kort, dus stond je zo weer vooraan. Maar mensen hij wil niet liever. Als dank voor zijn inzet mag ik hem de Kei, het erelidmaatschap van de vereniging, overhandigen en het is je gegund’.