Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Archief 

Tweemaal per maand (behalve in de zomervakantie) is ons archief geopend voor belangstellenden in de historie van het voormalige Zuiderzee eiland Wieringen. 

ALV 2018

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in maart 2018. De nodige informatie wordt in Op de Hòògte 1-2018 bekend gemaakt.

Excursie

Medio januari wordt het reisdoel en datum voor 2018 bekend gemaakt. In 2017 vertrok de vereniging naar:  Friesland, het Woudagemaal en stoeterij het Swarte Paert.

Flora & Visserij

Van 24 tot en met 28 augustus 2018 is de vereniging vertegenwoordigt tijdens de Flora & Visserij dagen in Den Oever, gelegen aan de kop van de Afsluitdijk.

Monumentendag

In 2018 vinden de Open Monumentendagen plaats op 8 en 9 september.
De Historische Vereniging Wieringen doet ook dan weer mee, meer informatie volgt later.

Lezing najaar 

In november 2018 organiseert de Historische Vereniging Wieringen de najaarslezing in het Vikingschip, Den Oever.

Het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Kerstfeest

In december 2018 viert de vereniging voor de tweede keer kerstfeest, in de Nicolaaskerk te Westerland.

Het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Lid worden?

Als lid van de Historische Vereniging Wieringen ontvangt u viermaal per jaar het verenigingsblad Op de Hoogte en kunt u diverse bijeenkomsten bijwonen. Kosten? € 17,50 per jaar.