Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989


Redactie commissie

De Redactie commissie houdt zich voornamelijk bezig met de samenstelling van het verenigingsblad "Op de Hòògte". De commissie komt ongeveer tienmaal per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over de ingeleverde kopij, hoe het blad te vullen, de taakverdeling en de planning voor het komende nummer. "Op de Hòògte" verschijnt minimaal viermaal per jaar. Een eventueel vijfde nummer, is een thema nummer met één onderwerp.

De redactieleden schrijven artikelen, gaan op zoek naar foto’s en illustraties en houden gesprekken met diverse personen die iets moois, historisch of informatiefs willen vertellen. Gelukkig komen er met enige regelmaat ook van buiten de redactie bijdragen binnen. Wij ontvangen de kopij graag en bij voorkeur per mail. Nadat de inhoud van het blad bij de drukker is ingeleverd, volgt na ongeveer tien dagen de drukproef. Na correctie volgt er een tweede drukproef. Als die in orde is bevonden wordt het blad gedrukt.

De eerste uitgaven van het blad zijn door bestuur- of redactieleden getypt en gestencild, later zijn de bladen, naar alle tevredenheid, verzorgd door Drukkerij Steenman BV te Enkhuizen. Vanaf Op de Hòògte nummer 1-2015 heeft het blad een nieuw uiterlijk en drukker, Burghout Design & Druk te Hippolytushoef.

De Redactie commissie:

Naam
Functie
E-mail (vervang AT door @)
Corrie Hagedoorn-Rasch
voorzitter   

Ina Schoenmaker-Wiegman
secretaris, kopij en samenstelling    
redactie AT historischwieringen.nl  
Marietje Bronredactielid
Tiny Hoogschagen-Metselaar      
redactielid

Theo Klaver
redactielid

Henk Broer
redactielid

Maartje Mulder-Baijs
redactielid

Ton Bakker
redactielid

Digitaal archief

Indexen van de inhoud van het blad vindt u in het digitale archief onder de rubriek Digitaal Archief en vervolgens klikt u op Bibliotheek.

Op de Hὸὸgte 1989- 1998

.

Op de Hὸὸgte 1999- 2006


Op de Hὸὸgte 2007- 2012


Op de Hὸὸgte 2013- 2014