Nicolaaskerk - WesterlandKerstmiddag 2022 in Nicolaaskerk Westerland

Helaas gaat de Kerstmiddag 2021, niet door. Wij hopen als Historische Vereniging Wieringen in 2022 weer een mooie middag te kunnen organiseren.

Bestuur en commissies Historische Vereniging Wieringen.

Wier rond Wieringen

Langs de oevers van het Marsdiep werd al sedert de middeleeuwen met name ten behoeve van het onderhoud van de (wier)dijken op wier gevist.

Wieringer tradities

Wieringen kende vele traditionele gebeurtenissen en gewoonten, als het Wieringer dialect, begrafenis en burenplicht.

Huisarts Goeje

Huisarts Jan Willem Goeje was de enige huisarts op het eiland. Hij woonde in Wijk C nummer 146. Zoals we in dit artikel zullen zien had hij heel veel taken.